مرکز رشد شريف صفحه نخست

مجمع تشكل‌هاى دانش بنيان توليد و صادرات راه‌اندازى مى شود

تفاهم‌نامه‌ همكارى مشترك با هدف ايجاد مجمع تشكل‌هاى دانش بنيان توليد و صادرات بين معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران منعقد شد.

به گزارش خبرنگار علمى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اين تفاهم‌نامه با هدف توسعه‌ بهينه‌ كسب وكارهاى فناورى پيشرفته و دانش محور و خلق ارزش افزوده‌ بيشتر براى كشور و كمك به ايجاد فضاى مساعد كارآفرينى و رفع موانع كسب و كار به امضاى دكتر سلطان‌خواه، معاون علمى و فناورى رييس جمهور و دكتر نهاونديان، رييس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران رسيد.

تقويت فضاى حاكميت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در ابعاد سياست‌گذارى، هدايت و نظارت و تقويت جايگاه اتاق ايران به عنوان نماينده‌ قانونى و سخنگوى بخش خصوصى كشور، ارتقاى بهره‌ورى فعاليت‌هاى معاونت و اتاق ايران از طريق شناسايى توانايى، قابليت‌ها و ظرفيت‌ها و ايجاد هم‌افزايى در توانايى‌ها و امكانات دو سازمان در كمك به فعاليت‌هاى اقتصادى دانش محور، ايجاد مجمع تشكل‌هاى دانش بنيان، توليد و صادرات و تقويت و توانمندسازى اين تشكل از طريق واگذارى ابزارهاى تشويقى و حمايتى در راستاى كمك به ايجاد فرصت‌هاى كارآفرينى و گسترش بازار براى فعالان ذى‌ربط و كمك به تجارى سازى و برندسازى كالاها و خدمات فناورانه و دانش محور براى ورود به بازار‌هاى هدف از جمله محورهاى همكارى ذيل اين تفاهم‌نامه است.

از ديگر محورهاى همكارى اين تفاهم‌نامه مى‌توان به ايجاد شبكه‌هاى اطلاع‌رسانى و بانك‌هاى جامع اطلاعات توليدات و صادرات دانش محور و شناسايى توليدكنندگان و صادركنندگان مربوطه، تدوين برنامه‌ى استراتژيك توسعه توليد و تجارت فناورانه و دانش محور و همكارى در برگزارى نشست‌ها، سمينارها و كنفرانس‌ها، كارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى و نمايشگاه‌هاى ملى، منطقه‌يى و بين‌المللى و نيز چاپ كتب، مقالات و نشريات مورد نياز طرفين اشاره كرد.

وظايف معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در اين تفاهم‌نامه شامل هميارى با اتاق ايران جهت راه‌اندازى تشكل‌هاى دانش بنيان، فراهم كردن تسهيلات لازم براى دستيابى اتاق ايران به امكانات پشتيبانى و تخصصى معاونت علمى، معرفى شركت‌هاى دانش بنيان و زمينه‌سازى حضور منسجم آنان در فعاليت‌هاى توليدى و صادراتى، حضور در همكارى‌هاى بين‌المللى اتاق ايران جهت ايجاد ارتباط با طرف‌هاى خارجى براى تجارى سازى محصولات دانش بنيان است.

وظايف اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران بر اساس اين تفاهم‌نامه نيز شامل راه‌اندازى تشكل‌هاى توليدى و صادراتى دانش بنيان، زمينه سازى همكارى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با بخش خصوصى براى توسعه تجارى‌سازى فناورى، خدمات فنى، پژوهشى و اطلاعات مورد نياز آنها و توسعه‌ى امور مربوطه و هدايت بخشى خصوصى براى حضور فعال در انتقال فناورى، تجارى سازى محصولات دانش بنيان و سرمايه‌گذارى در فناورى‌هاى پيشرفته و زمينه‌سازى جذب سرمايه‌ بخش خصوصى داخلى و خارجى به سمت توليدات دانش بنيان مى‌شود.

برگزارى نمايشگاه‌هاى مشترك سالانه، دوره‌هاى آموزشى تخصصى و تورهاى تخصصى در زمينه فناورى‌هاى نو و تجارى سازى محصولات دانش بنيان، همكارى فعال و موثر در كميسيون‌هاى تخصصى و مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، كميسيون‌هاى تخصصى دولت، كارگروه توسعه صادرات و ساير مراجع تصميم‌ساز و تصميم‌گير، بازنگرى قوانين و مقررات مربوطه و ارائه راهكارهاى مناسب جهت اصلاح آنها و يا تدوين لوايح مشترك، حمايت اثربخش از تشكل‌هاى تخصصى دانش بنيان و مجمع تشكل‌هاى دانش بنيان توليد و صادرات، حمايت از صندوق‌هاى سرمايه‌گذارى در حوزه‌هاى دانش بنيان و هدايت منابع به سمت آن، هماهنگى تورهاى فناورى منطقه‌يى براى اعزام شركت‌هاى دانش بنيان به مراكز تخصصى و شركتهاى موفق در سطح منطقه و توسعه تجارت الكترونيكى در مجاورت توليد و صادرات محصولات دانش بنيان از جمله وظايف مشترك معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران بر اساس اين تفاهم‌نامه‌ى همكارى است.

گفتنى است مدت اين تفاهم‌نامه سه سال است كه تمديد آن با توافق طرفين امكان‌پذير است.

به گزارش ايسنا، مراسم امضاى تفاهم‌نامه همكارى مشترك معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران صبح روز يكشنبه 28 آبان 1391 در محل اتاق ايران برگزار شد.