مرکز رشد شريف صفحه نخست

صادرات يك ميلياردى محصولات با فناورى پيشرفته / ايجاد تشكل‌هاى دانش بنيان

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه پيش بينى مى شود ميزان صادرات كالا با فناورى پيشرفته در سال جارى به يك ميليارد دلار برسد، گفت: با همكارى اتاق بارزگانى به سمت صادرات محصولات با فناورى پيشرفته و واردات كالاهاى واسطه اى حركت مى كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر نسرين سلطانخواه پيش از ظهر امروز در شانزدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اينكه در سالهاى اخير توسعه علم و فناورى مسير جديدى را آغاز كرده است، افزود: امروزه تنها پرورش دانشجو و انجام امور پژوهشى هدف نهايى نيست، بلكه ايجاد اشتغال، رفع نيازهاى جامعه و توليد دانش بنيان از اهداف توسعه علم و فناورى تعريف شده است.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى، توسعه علم و فناورى را مستلزم تغيير رويكردها دانست و اظهار داشت: عمر فناوريها كوتاه شده است از اين رو زمان عرضه ايده تا محصول در بازارها بايد كوتاه شود. اين امر سبب جايگزين شدن رويكرد جديد "نظام نوآورى" به جاى رويكرد "خطى" شده است.

وى با اشاره به ويژگيهاى رويكردهاى نظام ملى نوآورى، اضافه كرد: در اين نظام مراكز علمى، تشكلهاى علمى، توليدكنندگان، حمايت كنندگان و محققان در كنار يكديگر قرار مى گيرند و با برنامه هاى مشخص در زمانهاى معين در صحنه حاضر مى شوند تا يك ايده به محصول و در نهايت به بازار عرضه شود.

سلطانخواه، پياده سازى كامل اين نظام را در گرو دعوت از نقش آفرينان اين حوزه دانست و يادآور شد: اتاق بازرگانى يكى از مهمترين نقش آفرينان اين عرصه است كه در كنار بازيگران سنتى مى تواند به توسعه فناورى كمك كند. ضمن آنكه مى توان براى سازمان استاندارد و وزارت امور خارجه نيز نقشهاى جديدى را در حوزه توسعه فناورى تعريف كرد.

ايجاد تشكل هاى دانش بنيان

وى با اشاره به امضاى تفاهم نامه همكارى ميان معاونت علمى رياست جمهورى و اتاق بارزگانى، خاطرنشان كرد: بر اساس اين تفاهم نامه مجمع تشكل هاى دانش بنيان ايجاد خواهد شد. اين تشكل ها شامل شركتهاى دانش بنيان هستند كه طى سالهاى گذشته با حمايت هاى معاونت علمى و فناورى رياست جمهور شكل گرفته اند.

سلطانخواه تهيه لايحه شركتهاى دانش بنيان و تشكيل صندوق نوآورى و شكوفايى با سرمايه 3 هزار ميليارد تومان را از جمله حمايت هاى معاونت از شركتهاى دانش بنيان ذكر كرد و ادامه داد: در طول 4 سال از ايجاد ستادهاى 11 گانه فناورى حدود 3 هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه در اختيار شركتهاى دانش بنيان قرار داده شده است.

به گفته وى ميزان بودجه اجراى 25 پروژه كلان اين معاونت بالغ بر هزار و 800 ميليارد ريال بوده است.

حجم صادرات دانش بنيان

رئيس بنياد ملى نخبگان به بيان وضعيت ميزان صادرات و واردات محصولات دانش بنيان پرداخت و اظهار داشت: در سال 90، 58 ميليارد دلار واردات داشته ايم كه از اين ميزان 45 ميليارد دلار آن كالاهاى ساخته شده بوده است.

وى با تاكيد بر اينكه در سال 90، 45 ميليارد دلار صادرات غير نفتى داشته ايم، افزود: از اين ميزان 17 ميليارد دلار صادرات كالاهاى ساخته شده داشته ايم.

سلطانخواه ميزان صادرات محصولات با فناورى پيشرفته را در سال گذشته 840 ميليون دلار عنوان كرد و يادآور شد: اين ميزان در سال 75 به 2.3 ميليون دلار و در سال 89 بالغ بر 620 ميليون دلار رسيد.

وى با تاكيد بر اينكه پيش بينى مى شود كه ميزان صادرات محصولات با فناوريهاى پيشرفته در سال جارى به يك ميليارد دلار برسد، ابراز اميدوارى مى شود كه با همكارى اتاق بازرگانى به سمت كالاهايى با فناوريهاى پيشرفته و واردات مواد اوليه و كالاهاى واسطه اى كه كمك به توليد بيشتر مى شود، حركت كنيم.