مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه اندازى مركز رشد علوم انسانى/ تجارى سازى نتايج تحقيقات علوم انسانى

معاون فناورى پارك علم و فناورى يزد از راه اندازى مركز رشد علوم انسانى در اين پارك فناورى خبر داد و گفت: به منظور رفع نيازهاى كشور در اين زمينه اقدام به راه اندازى اين مركز رشد كه در حال حاضر حدود 40 شركت دانش بنيان در آن جذب شده است.

مهندس شهرام شكوهى در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازى مركز رشد علوم انسانى در پارك فناورى يزد، افزود: بر اساس مطالعاتى كه در پارك علم و فناورى يزد انجام شد، شركتهاى دانش بنيان و بخشهاى صنعتى با كمبودهايى در حوزه هاى مختلف مواجه هستند.

معاون فناورى پارك علم و فناورى يزد با اشاره به ضعفهاى شركتهاى دانش بنيان، اظهار داشت: اين مطالعات نشان داد كه شركتهاى دانش بنيان در زمينه هايى چون مسايل مالى، مديريتى ورود به بازارهاى جديد و بازار يابى اطلاعات كافى ندارند و در اين زمينه نياز به مشاوره دارند.

وى از راه اندازى اولين مركز رشد علوم انسانى و هنر در پارك فناورى خبر داد: با توجه به نيازهاى كشور به ابتكار پارك علم و فناورى يزد اقدام به راه اندازى مركز رشد علوم انسانى در اين پارك كرديم.

شكوهى هدف از راه اندازى اين مركز رشد را تجارى سازى نتايج تحقيقات علوم انسانى و اشتغال زايى فارغ التحصيلان در رشته هاى علوم انسانى ذكر كرد و يادآور شد: در حال حاضر در اين مركز رشد حدود 40 شركت دانش بنيان در حوزه علوم انسانى جذب شده است.