مرکز رشد شريف صفحه نخست

طراحى سامانه شناسايى و ارزيابى كالاها و خدمات دانش بنيان در كشور

معاون بين‌الملل و انتقال فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از طراحى سامانه‌اى براى شناسايى و ارزيابى نوع كالاها و خدمات دانش بنيان خبر داد.

به گزارش سرويس علمى ايسنا، دكتر حسين سالارآملى با اشاره به برگزارى هم انديشى طرح‌هاى مطالعاتى كاربردى معاونت بين‌الملل و انتقال فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، اظهار كرد: اين ‌هم‌انديشى مربوط به طرح‌هاى مطالعاتى در حوزه انتقال فناورى بود. در اين نشست مهمترين طرح با موضوع بررسى واردارت و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان مطرح و در اين راستا گزارش كشورى ارائه شد.

معاون بين امورالملل و انتقال فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى خاطرنشان كرد: در اين گزارش روند واردات و صادرات محصولات دانش بنيان عنوان شد، ضمن اين‌كه درباره سامانه‌اى كه براى شناسايى و ارزيابى نوع كالاها و خدمات دانش بنيان و شركتهاى دانش بنيان طراحى شده است، نيز صحبت و اين موضوع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

وى همچنين يادآور شد: مبحث ديگر در اين هم انديشى طرح مطالعاتى و اساسى بررسى روند توسعه فناورى در شرايط تحريم بود كه صاحب نظران در اين حوزه نقطه نظرات خود را در راستاى بهبود شرايط توسعه فناورى در دوران تحريم ارائه دادند.

سالارآملى تاكيد كرد: در اين نشست هم انديشى جمعى از نخبگان در حوزه توسعه علم و فناورى گرد هم آمده بودند تا با ارائه پيشنهادات و نظرات خود، برخورد انديشه‌ها و نقطه نظرات كارشناسان بتواند راهگشاى رسيدن به اهداف عالى كشور در اين حوزه باشد.