مرکز رشد شريف صفحه نخست

50 ميليون‌ريال‌اعتبار بلاعوض‌به تجارى‌سازى اختراعات در جشنواره‌هاى نوآورى و شكوفايى

معاون فرهنگى بنياد ملى نخبگان گفت: پنج هزار دانشجوى نخبه در كشور كمك هزينه تحصيلى دريافت مى‌كنند.

دكتر سيد حسن حسينى در گفت‌وگو با خبرنگار علمى خبرگزارى دانشجويان ايران افزود: با توجه به وجود 11 هزار نخبه در كشور، از اين تعداد پنج هزار نفر دانشجو بوده و كمك هزينه تحصيلى دريافت مى كنند.

وى با بيان اين كه باقى اين نخبه ها نفرات برتر كنكور سراسرى و جشنواره‌هاى معتبر علمى پژوهشى و مخترعين هستند، در ادامه تصريح كرد: تمام استان‌هاى كشور در يك دوره 2 ساله، ميزبان جشنواره منطقه‌اى نوآورى و شكوفايى مى‌شوند.

حسينى با اشاره به اين كه جشنواره‌هاى نوآورى و شكوفايى تا كنون در 8 منطقه كشور برگزار شده است ادامه داد: برگزارى اين جشنواره‌ها بسترهاى لازم را براى تجارى‌سازى ايده‌هاى مخترعين فراهم مى كند.

وى با بيان اين كه جشنواره هاى منطقه‌اى نوآورى و شكوفايى در دو بخش ارزيابى و داورى اختراعات و تجارى‌سازى ايده‌ها فعاليت مى‌كنند گفت: از يكهزار و 600 اختراع تاييد شده سطح 3 در كشور، فقط 15 درصد، تجارى سازى شده‌اند.

حسينى ادامه داد: برخى از اين اختراعات نياز به مشاوره هاى علمى و توانمندسازى براى ورود به بازار كسب و كار دارند.

وى با اشاره به اين كه تجارى‌سازى ايده‌ها كار مخترعين نيست، گفت: زمينه‌سازى اين امر بايد توسط مسؤولان امر صورت گيرد.

معاون فرهنگى بنياد ملى نخبگان اضافه كرد: به مخترعين جشنواره‌هاى نوآورى و شكوفايى كه اختراعات آنها تاييديه علمى دريافت كرده است، 50 ميليون ريال اعتبار پژوهشى بلاعوض براى تجارى سازى و تكميل اختراعات اعطا مى‌شود.