مرکز رشد شريف صفحه نخست

شركت‌هاى دانش‌بنيان شناسنامه‌دار مى‌شوند

بهره‌گيرى از سامانه شناسنامه شركت‌هاى دانش‌بنيان براى تمامى ستادهاى فناورى‌هاى راهبردى در جلسه‌اى با حضور معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و دبيران ستادهاى فناورى راهبردى به تصويب رسيد.

به گزارش سرويس فناورى ايسنا در اين جلسه كه در محل مؤسسه خدمات فناورى تا بازار برگزار شد، عنوان شد كه در حال حاضر تنها اطلاعات شركت‌هاى دانش‌بنيان حوزه فناورى نانو در اين سامانه به ثبت رسيده است.

در ابتداى اين نشست، دكتر سعيد سركار، دبير ستاد نانو ضمن معرفى 16 ايستگاه ارائه‌دهنده خدمات فناورى مستقر در مؤسسه خدمات فناورى تا بازار با اشاره به سامانه شناسنامه شركت‌هاى دانش‌بنيان كه توسط اين مؤسسه طراحى شده است گفت: «هدف از راه‌اندازى سامانه شناسنامه شركت‌هاى دانش‌بنيان تسهيل دسترسى به اطلاعات شركت‌ها و فناوران، اطلاعات كارگزاران و مشاوران، كالاها و خدمات قابل ارائه از سوى شركت‌ها و ايستگاه‌ها و خدمات آن‌ها بوده است. نكته‌اى كه قطعا براى هريك از ستادهاى فناورى‌هاى راهبردى با اهميت خواهد بود.»

دبير ستاد نانو در بخشى ديگر از صحبت‌هاى خود با اشاره به اهميت ايستگاه‌هاى مستندسازى و ثبت اختراع در مؤسسه خدمات فناورى تا بازار گفت: «زمانى يك ايده ارزش واقعى خود را نمايان خواهد كرد كه مستند شده باشد. متاسفانه در كشور ما، مستندساز حوزه‌هاى تخصصى يا وجود ندارد و يا بسيار اندك است. بايد با صرف وقت به مستندسازان خود آموزش دهيم كه مستندسازى يك فناورى داراى چه مؤلفه‌هايى است و چگونه انجام مى‌شود تا شركت‌هاى دانش‌بنيان ما بتوانند از دانش خود بهترين استفاده را داشته باشند.»

سركار، فرهنگ‌سازى در حوزه ثبت پتنت را مهمترين عامل رشد علمى يك كشور دانست و با اشاره به اهميت ارزيابى و تحليل پتنت در حوزه فناورى از جمله فناورى نانو گفت: «در كشورمان به ازاى هر 100 مقاله يك پتنت وجود دارد؛ در صورتى كه اين آمار براى كشورهاى پيشرفته همچون امريكا و ژاپن ميانگينى معادل حدود 70 پتنت به ازاى هر 100 مقاله است و اين زنگ هشدارى است تا ضمن مهم دانستن اين حوزه، با تحليل و ارزيابى پتنت‌هاى به ثبت رسيده در زمينه فناورى نانو نقاط ضعف موجود را در جهت پيشرفت خود شناسايى كنيم.»

به گزارش ايسنا دكتر سيد مجتبى خيام‌نكويى،‌ معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى نيز در اين جلسه استفاده از سامانه شناسنامه شركت‌هاى دانش‌بنيان را در دستور كار ستادهاى فناورى‌هاى راهبردى قرار داد و مقرر شد اطلاعات تمامى شركت‌هاى دانش‌بنيان در اين سامانه ثبت شود.

در پايان اين جلسه، سركار با اشاره به اهميت حضور در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى، از حاضرين براى شركت در پنجمين جشنواره و نمايشگاه فناورى نانو و فروم بين‌المللى فناورى نانو كه در مهرماه سال جارى برگزار خواهد شد دعوت كرد.