مرکز رشد شريف صفحه نخست

تجارى سازى تجهيزات مورد نياز صنعت نفت/ ايجاد صندوق نوآورى نفت

معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و وزارت نفت در راستاى اجراى طرح كلان ملى فناورى مبنى بر توليد و تجارى سازى كالاها و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت تفاهمنامه همكارى به ارزش 125 ميليارد تومان امضا كردند.

به گزارش خبرگزارى مهر، اين تفاهمنامه در راستاى همكارى در زمينه پژوهش و فناورى ميان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و وزارت نفت و با توجه به اهميت برنامه هاى علمى فناورى نوآورى صنعت نفت در توسعه همه جانبه كشور و با هدف پيشبرد اهداف كلان و حفظ و صيانت از منابع كشور و توانمند سازى شركت هاى دانش بنيان در حوزه نفت به امضا رسيد.

فراهم ساختن بسترهاى لازم براى تجارى سازى طرح هاى پژوهشى و فناورى مورد نياز وزارت نفت و ساخت كالاها و حمايت از تجارى سازى و سازندگان تجهيزات نفت از ديگر اهداف تبادل اين تفاهمنامه است.

اعلام نيازهاى صنعت نفت و ايجاد نمايشگاههاى مجازى، توسعه توليدات دانش بنيان و حمايت از تجارى سازى كالاهاى اوليه و حمايت مالى به نسبت 250 ميليارد ريالى معاونت فناورى و يكهزار ميليارد ريالى وزارت نفت براى هر سال از تجميع بخشى از اعتبارات پژوهشى شركتهاى تابعه و نيز ايجاد صندوق توسعه نفت براى مساعدت توسعه پايدار در اين بخش از جمله محورهاى همكارى دو طرف عنوان شده است.

در مراسم امضاى اين تفاهمنامه، نسرين سلطانخواه - معاون علمى و فناورى رياست جمهورى، تجارى سازى و توليد محصولات مورد نياز صنعت نفت را در دهه چهارم انقلاب اسلامى از جمله اهداف توسعه پايدار و حركت به سمت بلوغ علمى عنوان كرد و گفت: در اين توسعه، مراكز دانشگاهى و پژوهشى به تنهايى محور توسعه فناورى نيستند و لايه هاى متعدد نيز در اين زمينه به ايفاى نقش مى پردازند.

وى با تاكيد بر حمايت از شركتهاى دانش بنيان و استفاده از توان داخلى تخصصى كشور گفت: در اين تفاهمنامه يكى از مهمترين اهداف تامين نيازهاى نفت و ساخت كالاهاى اين بخش است كه حمايت از شركتهاى دانش بنيان و كمك به تامين بخشى از سرمايه گذارى در اين زمينه از جمله محورهاى همكارى خواهد بود.

به گفته وى با برنامه ريزى و استفاده از توان داخلى مى توان در تامين زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزودگى در حوزه محصولات نفت و پتروشيمى و حجم كالاهاى وارداتى به كشور تحولى نو ايجاد كرد؛ همچنين ميزان صادرات كشور در اين بخش را افزايش داد.

در اين مراسم رستم قاسمى - وزير نفت با تاكيد بر نقش نفت در اقتصاد كشور و با اشاره به تحريم اكثر پروژه ها در اين بخش تصريح كرد: تجهيزات بخش عمده اى از نيازمنديها را به خود اختصاص مى دهد كه با حمايت از متخصصان داخلى و شركتهاى دانش بنيان در اين بخش كمبودى نخواهيم داشت.

وى از ايجاد صندوق نوآورى صنعت نفت خبر داد و اظهار اميدوارى كرد كه با تصويب اين مصوبه از سازندگان تجهيزات و كالاهاى مورد نياز فناورى در صنعت نفت حمايت مالى به عمل خواهد آمد. قاسمى افزود: ظرف 1.5 سال آينده صندوق حمايت از پژوهش و فناورى ساخت تجهيزات نفت با هدف ازدياد و بهينه سازى منابع اجرايى مى شود.

به گزارش مهر، در پى انعقاد اين تفاهمنامه سيستم مكانيزه طرح توليد و تجارى سازى محصولات دانش بنيان نفت رونمايى شد. در اين مراسم اعضاى كميسيون انرژى مجلس نيز حضور داشتند.