مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت 100 ميليارد ريالى از طرح هاى برگزيده جشنواره علم تا عمل

معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى از حمايت 100 ميليارد ريالى اين معاونت از 66 طرح برگزيده سومين جشنواره ملى علم تا عمل خبر داد.

به گزارش خبرنگار علمى ايرنا، دكتر 'مجتبى خيام نكويي' روز يكشنبه در نشست خبرى سومين جشنواره ملى علم تا عمل در محل معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى اظهار داشت: با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبرى مبنى بر ايجاد و تقويت اقتصاد مقاومتى، يكى از شاخص هاى حضور شركت هاى دانش بنيان در سومين جشنواره ملى علم تاعمل ميزيان مشاركت اين شركت ها در رشد اقتصاد مقاومتى است.

وى گفت: در اين جشنواره هزار و 420 طرح در استان هاى مختلف شركت مى كنند كه اين عدد حاكى از روند روبه رشد حوزه علمى كشور با تاكيد بر حوزه فناورى است. وى افزود: در سال جارى سه هزار طرح ثبت پتنت شد، كه از اين تعداد 2 هزار و 800 طرح در وب سايت هاى استانى ثبت شده است.

خيام نكويى اظهار داشت: 31 طرح برگزيده استانى و 35 طرح ملى در سومين جشنواره ملى علم تا عمل برگزيده خواهند شد و طرح هاى برگزيده از حمايت هاى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى بهره مند خواهند شد.

معاون فناورى و نوآورى معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان خود ميزان حمايت هاى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى را 100 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين بودجه از محل اعتبارات معاونت علمى وفناورى رياست جمهورى به طرح هاى برگزيده اعطا مى شود و تسهيلات ارايه شده بسته به كيفيت و فناورى به كار رفته در آ‌ن متفاوت خواهد بود.

وى اضافه كرد: در سال گذشته ميزان حمايت هاى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از طرح هاى برگزيده جشنواره علم تا عمل 90 ميليارد ريال بود كه طرح هاى استانى تا يك ميليارد ريال و طرح هاى ملى 2 تا 3 ميليارد ريال از تسهيلات معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى بهره مند شدند.

خيام نكويى خاطرنشان كرد: طيف وسيعى از طرح هاى داراى فناورى سطح بالا و متوسط در حوزه هاى فناورى نانو، زيست فناورى، فناورى اطلاعات، صنايع نفت، اپتيك، حمل و نقل، كشاورزى، نجوم، متالوژى و ديگر موارد ارايه خواهد شد. وى همچنين از برگزارى هشت كارگاه آموزشى به منظور تقويت مسائل حقوقى شركت هاى دانش بنيان خبر داد و گفت: همچنين در طول برگزارى نمايشگاه خدمات و مشاوره حقوقى به شركت هاى دانش بنيان ارايه مى شود.

سومين جشنواره ملى علم تا عمل 13 تا 16 شهريورماه در محل مصلى امام خمينى (ره) برگزار مى شود.