مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد پل بين دانش و صنعت/ لزوم هدفمندى فعاليت دانشگاهيان و پژوهشگران

معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور از لزوم هدفمندى فعاليت دانشگاهيان و پژوهشگران سخن گفت.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، نسرين سلطانخواه معاون علمى فناورى رئيس‌جمهور در جلسه كميته راهبردى طرح كلان كسب دانش فنى در توليد فرآورده‌هاى دارويى دام و طيور و آبزيان، با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزى مسئول تأمين مراحل مختلف توليد بخش عمده غذاى مردم است، اظهار داشت: اين مسئله گستره وسيعى داشته و شما مسئول تأمين آن هستيد هرچند در قانون نگفته كه مسئول توليد هستيد.

وى ادامه داد: به طور عام مسئول اين هستيد تا جايى كه مى‌توانيد از توان داخلى براى تأمين نيازها استفاده كنيد. سلطان‌خواه با اشاره به 9 هزار قلم محصولات وارداتى كشور اظهار داشت: از اين محصولات مقدار قابل توجهى در حوزه مسئوليت جهاد كشاورزى است.

سلطانخواه وظيفه معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور را ايجاد پل بين دانش و صنعت دانست و تصريح كرد: كمك به شما براى انجام وظيفه عامتان همان احقاق وظيفه خودمان است، يكى از بسترهاى شكل‌گيرى شركت‌هاى دانش‌بنيان، همين فعاليت‌هايى است كه با همكارى جهاد كشاورزى در حال كليد خوردن است.

معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور با بيان اينكه مؤسسه رازى مسئول توليد همه واكسن‌ها نيست، تصريح كرد: اما مديريت و راهبرد توليد واكسن در كشور به عهده مؤسسه رازى بوده و بايد از همه ظرفيت‌هاى موجود در اين راستا استفاده كند.

سلطانخواه ادامه داد: نيازهايتان را فراخوان كرده و اعلام نياز كنيد تا اين چرخه به حركت درآيد؛ اعلام نياز شما باعث مى‌شود فعاليت محققان، پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان و دانشمندان هدفمند شده و به سمت توليد محصول مورد نظر برود. وى در پايان گفت: صندوق نوآورى و شكوفايى در حال راه‌اندازى بوده و بايد از آن براى گسترش اين طرح‌ها استفاده كرد.