مرکز رشد شريف صفحه نخست

برنامه‌هاى معاونت علمى رياست جمهورى براى حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور بخشى از برنامه‌هاى اين معاونت براى حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، نسرين سلطانخواه معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در حاشيه جلسه كميته راهبردى طرح كلان كسب دانش فنى توليد فرآورده‌هاى دارويى دام و طيور و آبزيان در جمع خبرنگاران، در مورد ديدار با مقام معظم رهبرى اظهار داشت: جلسه بسيار مفيدى بود و صحبت‌هاى مقام معظم رهبرى براى ما بسيار اميد بخش بود و ما را مصمم‌تر كرد كه بتوانيم در مسير شكل‌گيرى و توسعه فعاليت‌هاى شركت‌هاى دانش‌بنيان قدم برداريم.

سلطانخواه ادامه داد: ‌مقام معظم رهبرى يك بستر كليدى تحقق اقتصاد مقاومتى را شركت‌هاى دانش‌بنيان دانستند.

معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور با بيان اينكه اميدواريم صندوق نوآورى و شكوفايى هرچه زودتر راه‌اندازى شود، تصريح كرد: يكى از فعاليت‌هايى كه ما انجام داده‌ايم حمايت از صندوق‌ها براى مشاركت در سرمايه‌گذارى‌هاى ريسك‌پذير بوده است.

سلطانخواه افزود: معاونت علمى تاكنون از طريق ستادهاى راهبردى از شركت‌هاى دانش‌بنيان چه در خارج پارك‌ها و چه در داخل آنها در جهت به انجام رساندن طرح‌هايشان حمايت كرده است؛ اميدواريم در صندوق نوآورى و شكوفايى اين نوع عمل گسترش يابد.