مرکز رشد شريف صفحه نخست

شركتهاى دانش بنيان در انتظار مصوبه دولت/ الزام فعال شدن صندوق نوآورى

New Page 1

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با تاكید بر اینكه برای توسعه شركتهای دانش بنیان نیاز به آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شركتهای دانش بنیان و اساسنامه صندوق نوآوری داریم، گفت: آیین نامه و اساسنامه تاكنون در هیات دولت تصویب و ابلاغ نشده اند.

دكتر محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرگزارى مهر، با اشاره به تعداد شركتهای دانش بنیان در كشور و تأكیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه این شركتها، افزود: در حال حاضر حدود 3 هزار هسته فناور اعم از شركتهای دانش بنیان در 31 پارك علم و فناوری و 117 مركز رشد كشور مستقر شدند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاكید بر اینكه در اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی كشور بر ایجاد 20 هزار شركت دانش بنیان تاكید شده است، اظهار داشت: در هر یك از این شركتهای دانش بنیان به طور متوسط 7 نفر مشغول به كار می شوند كه حدود 300 هزار نفر كه عمدتا از فارغ التحصیلان دانشگاهی، نخبگان، مختراعان و مبتكران هستند، فعال می شوند.
 وی ادامه داد: در صورتی كه بتوانیم تعداد شركتهای دانش بنیان را به این عدد برسانیم بخشی از اقتصاد كشور متكی محصولات دانش بنیان خواهد شد و این موضوعی است كه مقام معظم رهبری بر آن تاكید دارند.

تقویت شركتهای دانش بنیان راه قطع وابستگی به نفت
 
مهدی نژاد، یكی از راهكارهای قطع وابستگی به نفت را تقویت شركتهای دانش بنیان دانست و اضافه كرد:  در صورتی كه نتوانیم تعداد شركتهای دانش بنیان را به حد قابل قبولی برسانیم سهم آنها در اقتصاد كشور بسیار ناچیز می شود.
وی با اشاره به برنامه های وزارت علوم برای توسعه شركتهای دانش بنیان در پاركها و مراكز رشد، یادآور شد: وزارت علوم با تكیه بر قانون حمایت از شركتهای دانش بنیان كه در سال 89 در مجلس تصویب و ابلاغ شد و فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه كه به موضوع شركتهای دانش بنیان و پاركهای علم و فناوری اشاره دارد، عمل می كند.
 مهدی نژاد خاطر نشان كرد: بر اساس قانون یكسری تسهیلاتی ذیل صندوق نوآوری و شكوفایی با سرمایه اولیه 3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و مقرر شد كه سالی نیم درصد از بودجه های عمرانی كشور به این اعتبار اضافه شود.
 
ایجاد پارك علم و فناوری در تمام استانها

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: بر این اساس در تمام استانهای كشور پارك علم و فناوری مستقر كردیم. این امر باعث شد كه پژوهشگران و مبتكران برای ایجاد شركتهای دانش بنیان از شهرستان محل زندگی خود به تهران نیاید ضمن آنكه با تسهیلات این صندوق از شركتهای دانش بنیان حمایت شود.
 وی با تاكید بر نقش اجرای قانون حمایت از شركتهای دانش بنیان، اظهار داشت: طبق این قانون كه مصوب مجلس شورای اسلامی است، اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایی و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شركتهای دانش بنیان توسط شورای عالی عتف به تصویب و پس از تایید هیات دولت تصویب شود.
 مهدی نژاد، با بیان اینكه این آیین نامه و اساسنامه صندوق نوآوری را در اردیبهشت سال 90 در شورای عالی عتف تصویب و به هیات دولت ارسال شد، اضافه كرد: به دلیل ایراداتی كه مجلس و شورای نگهبان بر اساسنامه صندوق وارد كردند، تغییراتی اعمال شد كه این تغییرات بر خلاف پیشنهادات ما بود.
 وی، یادآور شد: زمانی كه آیین نامه اجرایی و اساسنامه صندوق را كه به هیات دولت ارسال كردیم یك بار تصویب و به كمیسیون دولت ارجاع شد. در این كمیسیون اصلاحاتی را كه لازم بود اعمال كردیم كه این اصلاحات شامل عبارتهای زیادی، خلاصه كردن و حدود اختیارات بوده است.

آخرین وضعیت اساسنامه صندوق نوآوری و آیین نامه حمایت از شركتهای دانش بنیان

معاون پژوهش و فناوری، با اشاره به آخرین وضیعت اساسنامه صندوق و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شركتهای دانش، اضافه كرد: اساسنامه صندوق نوآوری كه در حال حاضر ابلاغ شده است تطبیق آن با قانون مادر كامل نیست چراكه در آن به نوعی نقش شورای عتف حذف شده است ضمن آنكه آیین نامه قانون حمایت از شركتهای دانش بنیان در هیات دولت تاكنون تصویب و ابلاغ نشده است. 

مهدی نژاد، افزود: برای اجرایی شدن قانون حمایت از شركتهای دانش بنیان نیاز به آیین نامه قانون حمایت از شركتهای دانش بنیان و فعال شدن صندوق نوآوری و شكوفایی داریم كه فعال شدن صندوق مستلزم ابلاغ اساسنامه و منابعی است كه باید به صندوق اختصاص داده شود.

500 میلیون دلار منبع صندوق نوآوری در سال جاری

دبیر شورای عالی عتف اظهار داشت: منبعی كه امسال و سال قبل برای صندوق نوآوری دیده شده است، مازاد درآمد نفتی است كه امسال 500 میلیون دلار برای این صندوق پیش بینی شده است