مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون علمى رييس جمهور:رفع نيازهاى داخلى با فعال سازى شركت‌هاى دانش بنيان

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از رفع نيازهاى داخلى با فعال سازى شركت‌هاى دانش بنيان سخن گفت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزارى فارس، نسرين سلطانخواه معاون علمى و فناورى رئيس جمهور امروز در گفت‌وگو با راديو ايران اظهار داشت: امروزه اهداف توسعه و پيشرفت علمى و فناورى كشور تكامل يافته است، به طورى كه انتظار ما از جامعه علمى و فناورى تنها ارائه كردن نقش آموزشى و پژوهشى نيست.

معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور افزود: امروزه ثروت‌زايى، ايجاد اشتغال پايدار، ارزش افزودگى، توليد و صادرات كالاهاى دانش بنيان بخش جديدى از اهداف مهم توسعه علم و فناورى در كشور محسوب مى‌شود.

وى با بيان اينكه پيش قراول اين تغيير نگاه و تكامل در اهداف توسعه علم و فناورى، مقام معظم رهبرى هستند، تصريح كرد: مقام معظم رهبرى بارها بر تكميل علم و فناورى، تجارى‌سازى نتايج حاصل از تحقيق و توليد كالاى دانش بنيان تاكيد كرده اند. بنابراين براى رسيدن به توصيه‌هاى مقام معظم رهبرى بايد بتوان در راستاى تجارى سازى دانش گام برداشت.

سلطانخواه با بيان اينكه براى حركت در تجارى سازى دانش و فناورى‌ها بايد در روند توسعه علم و فناورى دو اتفاق رخ دهد، خاطرنشان كرد: يكى از اتفاق‌ها اين است كه بايد در روند توسعه علم و فناورى بروى فشار فناورى يعنى توانمندسازى جهت تجارى‌سازى يافته‌هاى دانشى تاكيد كرد، از اين رو نيازمند حمايت هاى مالى و تسهيلاتى از توليدات براى تجارى شدن هستيم.

رئيس بنياد ملى نخبگان با بيان اينكه قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و تجارى سازى اختراعات و نوآورى‌ها دراين مسير تدوين و به تصويب رسيده است، گفت: بر اساس ماده 5 اين قانون در جهت پشتيبانى‌هاى مالى صندوق نوآورى و شكوفايى پيش بينى شده است وظيفه اين صندوق كمك و پشتيبانى مالى، خدماتى و پشتيبانى از طرح‌هاى نوآورى و فناورى كشور است.

وى با تاكيد بر اينكه رابطه تجارى سازى نوآورى‌ها و حمايت از توليدات داخلى، مستقيم است، خاطرنشان كرد: براى حمايت از توليدات داخلى و ارتقاى واحدهاى توليدى جهت رقابت با كالاهاى مشابه در دنيا به نفوذ دانش و فناورى نياز است.

رفع نيازهاى داخلى با فعال سازى شركت‌هاى دانش بنيان

معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور در پايان با اشاره به ضرورت فعال سازى هر چه بيشتر شركت‌هاى دانش بنيان، تصريح كرد: مى‌توان بسيارى از نيازهاى داخلى را با فعال كردن شركت‌هاى دانش بنيان خصوصى از طريق به كارگيرى فارغ التحصيلان دانشگاهى برطرف كرد.