مرکز رشد شريف صفحه نخست

تدوين اساسنامه شبكه پارك‌هاى علم و فناورى كشورهاى اسلامى

رئيس پارك علم و فناورى گيلان از برگزارى نشست نمايندگان كشورهاى اسلامى خبر داد و گفت: در اين نشست اقدام به تدوين اساسنامه شبكه پاركهاى علم و فناورى كشورهاى اسلامى خواهد شد.

دكتر مجيد متقى طلب در گفتگو با خبرگزارى مهر به نشست نمايندگان كشورهاى اسلامى اشاره كرد و افزود: در هفته اول شهريور ماه نشست نمايندگان كشورهاى اسلامى در گيلان برگزار خواهد شد.

رئيس پارك فناورى گيلان با اشاره به اهداف اين نشست خاطر نشان كرد: در اين نشست قرار است اساسنامه شبكه پاركهاى فناورى جهان اسلام تدوين شود.

وى با تاكيد بر اينكه شبكه پاركهاى فناورى اسلامى همانند شبكه پاركهاى فناورى كشور است، يادآور شد: اين شبكه با همكارى كامستك (كميته علم و فناورى سازمان كنفرانس اسلامى) ميان كشورهاى جهان اسلام ايجاد شده است.

متقى طلب با بيان اينكه دبيرخانه اين شبكه در پارك علم و فناورى گيلان ايجاد شده است، اضافه كرد: اين دبيرخانه با حضور نمايندگان كامستك در روز برگزارى نشست افتتاح رسمى خواهد شد.

رئيس پارك علم و فناورى گيلان با بيان اينكه 50 كشور عضو شبكه پاركهاى علم و فناورى كشورهاى اسلامى هستند، ادامه داد: براى حضور در اين نشست تاكنون 10 كشور ثبت نام كردند.