مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاونت علمى رياست جمهورى و سازمان ملى استاندارد تفاهم نامه امضا كردند

معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و سازمان مل استاندارد عصر شنبه مورخ 3 تير 91 در همايش «تحقق بخشى به شعار سال ٩١ در راستاى استاندارد سازى» تفاهم نامه همكارى امضا كردند.

به گزارش «خبرگزارى دانشجو»، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و سازمان ملى استاندارد عصر امروز در همايش «تحقق بخشى به شعار سال 91 در راستاى استاندارد سازى» در كتابخانه ملى تفاهم نامه همكارى امضا كردند كه براساس اين تفاهم نامه قرار است استانداردهاى لازم براى محصولات دانش بنيان تدوين شود.

براساس اين تفاهم نامه قرار است شاخص هاى تدوين استانداردهاى محصولات دانش بنيان در سازمان ملى استاندارد تدوين شوند كه محصولات دانش بنيان براساس اين استانداردها محك زده شوند.

تفاهم نامه مشترك معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و سازمان ملى استاندارد از زمان امضا قرارداد به مدت دو سال اجرا مى شود كه تمديد اين زمان براساس توافق طرفين صورت مى گيرد.