مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون پژوهشى وزيرعلوم: شركت هاى دانش بنيان بايد خصوصى بمانند

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى به حفاظت و حراست از مالكيت شركت ها در مراكز رشد اشاره كرد و گفت: شركت هاى دانش بنيان بايد خصوصى بمانند.

به گزارش خبرنگار علمى ايرنا ، 'محمد مهدى نژاد نوري' روز پنجشنبه در سومين نشست رييسان پارك هاى فناورى و مديران مراكز رشد علم فناورى كشور افزود: اكنون حدود 30 پارك علم و فناورى مصوب وجود دارد كه حدود 25 پارك از آنها در رديف بودجه مستقل قرار دارند.

معاون وزير علوم ادامه داد: وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى آمادگى دارد اين آمادگى را دارد كه در صورت خواست ساير استانها اقدام به راه اندازى پاركهاى علم و فناورى كند.

اين مقام مسوول در معاونت پ‍ژوهشى وزارت علوم به ابلاغ آيين نامه رتبه بندى دانشگاه ها اشاره كرد و توضيح داد: ميزان همكارى دانشگاهها با پارك هاى علم وفناورى، تعداد شركت هاى دانش بنيان و كاربردى سازى پايان نامه ها تعدادى از شاخص هاى اين آيين نامه هستند.

مهدى نژاد ادامه داد: اكنون 3 هزار شركت دانش بنيان در پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد فعال هستند كه طبق برنامه پنجم توسعه بايد تعداد اين شركت ها به 20 هزار شركت افزايش يابد تا از اين طريق اقتصاد دانش بنيان در كشور شكل گيرد.

معاون پژوهشى وزير علوم افزود: معاونت پژوهشى اين وزارتخانه قايل به اين موضوع نيست كه شركت هاى دانش بنيان و مراكز رشد به صورت انحصارى در پارك هاى علم وفناورى راه اندازى شود اما به شدت توصيه مى كنيم كه با توجه به اين كه شركت هاى دانش بنيان تازه كار هستند و با توجه به نياز آنان به مراقبت بهتراست پاركهاى علم و فناورى راه اندازى شوند.

وى يادآورشد: صندوق نوآورى و شكوفايى موجب توسعه پارك هاى علم و فناورى مى شود كه بايد تمامى فعالين حوزه علمى كشور براى تحقق اين صندوق مطالبه داشته باشند.

به گفته معاون پژوهشى وزير علوم ، اعتبارات فعلى پارك هاى علم وفناورى كشور كافى نيست، ضمن اينكه با محدوديت فضا روبه رو هستند.

مهدى نژاد ادامه داد: وزارت علوم وظيفه اشتغال زايى ندارد اما با توجه به دارا بودن ظرفيت در پارك هاى علم و فناورى لازم است بستر اشتغال زايى نيز مورد توجه قرار گيرد.

سومين نشست مشترك رييسان پارك ها و مديران مراكز رشد كشور روز چهارشنبه -24 خرداد ماه در پارك علم و فناورى خراسان رضوى آغازبكار كرده و امروز پايان مى يابد.