مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعتبار 100 ميليارد ريالى بانك توسعه صادرات به شركت‌هاى دانش بنيان

يك عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات از اختصاص 100 ميليارد ريال اعتبار از سوى بانك توسعه صادرات جهت حمايت از شركت هاى نوپاى دانش بنيان خبر داد.

به گزارش معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى، دكتر'حسين عيوضلو'، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات گفت : در حال حاضر روند توسعه صادرات در كشور به پيشرفت هاى چشمگيرى دست يافته كه اين مهم به دليل ايجاد نهادهاى پشتيبان در اين زمينه مانند معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى، بانك توسعه صادرات، صندوق توسعه صادرات و سازمان توسعه صادرات محقق شده است.

به گزارش ايرنا دكتر عيوضلو ، توسعه صادرات را نيازمند نهادسازى در اين زمينه دانست و افزود: بانك توسعه صادرات به روش هاى مختلف شامل تامين مالى، صدور ضمانت نامه، اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار از صادركنندگان داخلى، حمايت مى كند. علاوه بر اين بانك توسعه صادرات، خدمات مناسبى براى واردات در اختيار وارد كنندگان هم قرار مى دهد.

عيوضلو درباره برنامه هاى بانك توسعه صادرات براى توسعه صادرات كالا و خدمات دانش بنيان افزود: بانك توسعه صادرات در يك حركتى جديد پيش قدم شد و از طريق همكارى استراتژيك با دانشگاه صنعتى شريف توانست صندوق پژوهش و فناورى توسعه صادرات و فناورى شريف را تاسيس كند.

عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات گفت: هدف از اين نوع نهادسازى‌ها اين است كه محصولات با فناورى بالا و دانش‌بنيان بتوانند فرايند مناسب براى تامين حمايت هاى مالى را پشت سر گذارند و از حمايت هاى لازم برخوردار شوند.

وى خاطرنشان كرد: شركت‌هاى دانش‌بنيان نوپا در فرايند اوليه تكامل خود از توانايى‌هاى مالى، تضمين ها و وثيقه هاى لازم برخوردار نيستند و لازم است كه نهادهاى پشتيبان براى حمايت از اين شركت‌ها وجود داشته باشد.

وى همچنين يادآور شد: علاوه بر تاسيس اين صندوق، بانك توسعه صادرات سال گذشته مصوبه اى داشت كه بر اساس آن بايد 100 ميليارد ريال اعتبار به شركت‌هاى نوپاى دانش‌بنيان اختصاص يابد. در حال حاضر نيز دستور‌العمل ويژه‌اى براى اين مصوبه در حال تصويب است تا شعب بانك توسعه صادرات بتوانند در اين زمينه خدمات ارائه كنند.