مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص 700 ميليارد تومان به صندوق ملى نوآورى و شكوفايى

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم از اختصاص 700 ميليارد تومان به صندوق ملى نوآورى و شكوفايى در بودجه‌ سال 91 توسط كميسيون تلفيق خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد مهدى‌نژاد نورى در نشست خبرى برگزارى هشتمين جشنواره‌ ملى فن‌آفرينى شيخ بهايى كه در محل وزارت علوم برگزار شد با اشاره به تصويب و ابلاغ قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان و تجارى سازى اختراعات و نوآورى‌ها و تدوين اساسنامه‌ صندوق ملى نوآورى و شكوفايى گفت: روز گذشته كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى بودجه‌‌اى 700 ميليارد تومانى را براى صندوق ملى نوآورى شكوفايى در بودجه‌ سال 91 اختصاص داد.

وى اظهار اميدوارى كرد كه با تصويب نهايى اختصاص اين اعتبار در صحن علنى مجلس بتوان زمينه را براى افزايش شمار شركت‌هاى دانش بنيان فعال در پارك‌هاى علم و فناورى فراهم كرد. مهدى‌نژاد در خصوص برگزارى هشتمين جشنواره‌ ملى فن‌آفرينى شيخ بهايى گفت: هدف عمده‌ اين جشنواره ارتقاى سطح و جايگاه فناورى‌هاى پيشرفته و تجارى‌سازى آنها و در نهايت توسعه‌ كسب و كار دانش بنيان است.

وى با بيان اين كه جشنواره‌ ملى فن‌آفرينى شيخ بهايى تاكنون موفقيت‌هاى زيادى به همراه داشته است، تصريح كرد: در سالهاى اول برگزارى اين جشنواره دستاوردهاى تحقيقاتى آن چند مورد بيشتر نبود اما در حال حاضر تمامى شاخص‌هاى اين جشنواره بهبود يافته و سطح كيفى طرح‌هاى ارائه شده به اين جشنواره افزايش قابل توجهى داشته است.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم خاطرنشان كرد: ايجاد كشش بازار و آشنا كردن صنايع به فناورى‌هاى نوظهور و فراهم كردن ساز و كارهاى تامين منابع مالى و سرمايه‌گذارى از جمله‌ى عوامل موثر در به توليد رسيدن ايده‌هاى فناورانه محسوب مى‌شود. مهدى‌نژاد در خصوص حمايت از برگزيدگان چنين جشنواره‌هايى گفت: از جمله وظايف پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد، تحت پوشش قرار دادن برگزيدگان جشنواره‌هاى مختلف و استعدادهاى برتر در اين حوزه است تا ايده‌هاى چنين افرادى در مسير ايجاد كسب و كار دانش بنيان قرار بگيرد.

مهدى‌نژاد خاطرنشان كرد: با توجه به آغاز به كار صندوق ملى نوآورى و شكوفايى درسال جارى و اجراى قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان امسال، سال شكوفايى ماموريت‌هاى پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد خواهد بود.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم با بيان اين كه براى اولين بار پارك‌ها و مراكز رشد در پانزدهمين نمايشگاه بين‌المللى «ايران هلث» حضور خواهند داشت، گفت: با توجه به فعاليت پارك‌هاى علم و فناورى در تمامى حوزه‌هاى مورد نياز كشور از جمله تجهيزات پزشكى و با توجه به شعار امسال كه به نام سال «توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى» مزين شده است تلاش كرديم كه نمايشگاهى از دستاوردهاى پارك‌ها و مراكز رشد در كنار نمايشگاه بين‌المللى ايران هلث برگزار كنيم.

وى افزود: از جمله‌ اهداف برگزارى اين نمايشگاه آشنا شدن شركتهاى دانش بنيان با پارك‌هاى علم و فناورى و همچنين آشنا شدن مسوولان بخش سلامت با توانمندى‌هاى پارك‌هاى علم و فناورى و مراكز رشد است. مهدى نژاد با بيان اين كه اين نمايشگاه با محوريت پارك علم و فناورى مازندران برگزار مى‌شود، افزود: زمانى كه اين پارك راه‌اندازى شد با وزارت بهداشت براى اختصاص 80 درصد از توانمندى‌هاى اين پارك به حوزه‌ سلامت تفاهم‌نامه‌اى به امضاء رسيد كه در حال حاضر اين توانمندى‌ها به منصه ظهور رسيده‌اند.