مرکز رشد شريف صفحه نخست

پارك‌هاى علم‌ و فناورى حلقه مفقوده توليد ملى هستند/حمايت از پارك‌ها افزايش مى‌يابد

كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناورى در گفت‌وگو با خبرگزارى فارس، با اشاره به نامگذارى سال ۹۱ به نام "توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى" از سوى رهبر معظم انقلاب گفت: پارك‌هاى علم و فناورى حلقه مفقوده‌اى در حوزه كاربرد و توليد ملى هستند.

وى پارك‌هاى علم و فناورى را واسطه بين دانشگاه‌ها و مجموعه بازار و توليد برشمرد و ادامه داد: ما از پارك‌هاى علم و فناورى حمايت‌هاى بسيارى مى‌كنيم؛ ازجمله اين كمك‌ها مى‌توان به كمك بلاعوض 3 تا 10 ميليون تومانى يا وام تا سقف 100 ميليون تومان اشاره كرد.

وزير علوم با بيان اينكه پارك‌هاى علم و فناورى زيرمجموعه‌اى از مجموعه عظيم آموزش عالى كشور محسوب مى‌شوند، گفت: توجه وزارت علوم به اين پارك‌ها در سال ۹۱ افزايش خواهد يافت.