مرکز رشد شريف صفحه نخست

صادرات ۸۴۰ ميليون دلارى كالاهاى دانش بنيان / بودجه هزارميلياردى صندوق نوآورى

به گزارش خبرگزارى فارس، نسرين سلطانخواه معاون علمى و فناورى رئيس جمهور ظهر (امروز) در نشست رسانه‌اى تبيين و تشريح برنامه‌هاى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در سال 90 و 91 با بيان اينكه منابعى كه در اختيار معاونت علمى و فناورى قرار دارد، 6درصد بودجه پژوهشى كشور در سال 91 است، گفت: اين بودجه در قالب برنامه‌هاى هدفمند كه مصوب مجلس است، در اختيار دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

وى افزود: 2 درصد از منابع معاونت و بنياد صرف امور ستادى مى‌شود و 98 درصد باقيمانده به برنامه‌هاى علمى اختصاص خواهد يافت. سلطانخواه با بيان اينكه بسيارى از فعاليت‌هاى معاونت بدون استفاده از منابع مالى بوده است، تصريح كرد: ايجاد ساختارهاى مقرراتى و قوانينى كه راهبرى و تحرك آفرين حركت‌هاى علمى و فناورى كشور را هدفمند مى‌كند از اين دست فعاليت‌هاست.

وى با اشاره به 2 سند فناورى ملى در حوزه علوم و فناورى‌ شناختى و سند فناورى زيستى در شوراى عالى كشور و اينكه سند فناورى زيستى درحال اصلاح و بازنگرى است، تصريح كرد: بودجه‌هاى مستقلى براى ستاد فناورى علوم زيستى و فناورى شناختى در بودجه 91 تخصيص داده شده است.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در خصوص آئين‌نامه حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان نيز گفت: 28 آبان‌ماه سال گذشته اساسنامه صندوق نوآورى و شكوفايى از سوى رئيس جمهور به شوراى نگهبان ارسال شد و به تائيد شورا رسيده كه بعد از رفع ايراد جزئى در سال 91 اجرايى خواهد شد كه در آن هزار ميليارد تومان گنجانده شده است.

سلطانخواه اقدام ديگر معاونت علمى و فناورى را به روز رسانى ليست محصولات و خدمات دانش بنيان و كمك به هزار شركت و تهيه پيش نويس اسناد گياهان دارويى و طبى انرژى‌هاى نو، سلول‌هاى بنيادى، ميكروالكترونيك و سند سياست گذارى هوافضاى كشور دانست و افزود: اين اسناد به ستاد راهبردى اجرايى نقشه جامع كشور ارائه شد و طى آن به تصويب رسيدن آن را پيگيرى خواهيم كرد.

وى ادامه داد: اين اسناد با همكارى گروه‌هاى بزرگ متخصصين تدوين شده است كه يكى از اين اسناد طرح پيشرفت هوافضاى كشور است كه سند نقشه پيشرفته در حوزه هوايى، فضايى،‌موشكى و هوانوردى را شامل مى‌شود.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با بيان اينكه در سال جارى كارگره صادرات كالاهاى دانش بنيان براى صادرات اين كالاها مصوب شده، تصريح كرد: 2 كارگروه حمايت از توليد و صادرات فضاى جديدى براى حمايت از توليدات دانش بنيان و حمايت از صادرات فراهم خواهد شد. وى افزود: قرار است در سال 91 از اين ظرفيت‌ها استفاده شود و فهرست كالاهاى توليد شده تهيه شود تا تعرفه كالاهاى وارداتى بالاتر رود يا اصلا كالاى وارداتى به كشور نداشته باشيم.

سلطانخواه با اشاره به مصوبه شوراى عالى اشتغال در جلسه چهل ويكم آن گفت: استان‌ها مى‌بايست 20 درصد از منابع اشتغالزايى خود را به طرح‌هاى دانش بنيان اختصاص دهند كه آئين‌نامه آن با همكارى معاونت علمى و وزارت تعاون،‌كار و رفاه اجتماعى تهيه و ابلاغ شده است.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در ادامه به بيان آمار صادرات كالاهاى دانش بنيان از سال 75 تا 89 پرداخت و افزود: 2.3 دهم ميليون دلار در سال 75 صادرات كالا داشته‌ايم كه اين رقم در سال 89 به 612 ميليون دلار كه معادل 2.7 كل صادرات غيرنفتى كشور است، رسيده است و در سال 90 اين رقم به 840 ميليون دلار ارتقا يافته است.

سلطانخواه ادامه داد: در كارگروه صادرات برنامه‌ريزى شده است كه اين رقم در سال 91 به 1 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد تا بتوانيم براساس قانون پنجم توسعه كه 5 درصد كل صادرات غيرنفتى را به شركت‌هاى دانش بنيان اختصاص داده، برسيم. به گفته معاون علمى و فناورى رئيس جمهور براى اينكه صادرات كالاهاى دانش بنيان به كشورهاى ديگر سريع‌تر انجام شود، با وزارت خارجه رايزنى‌هايى صورت گرفته تا با ديپلماسى فناورى نمايندگى‌هاى ايران در خارج از كشور با اين توانمندى‌ها آشنا شوند و در كشورهاى هدف آنها را مورد ارزيابى قرار دهند.

سلطانخواه در ادامه به حوزه علمى و پژوهشى در سال 90 اشاره كرد و خاطرنشان كرد: در سال 90، 537 پژوهانه به دانشجويان دكترى بالغ بر 22 ميليارد تومان اعطا شده كه قرار است طى 5 مرحله انجام شود و همچنين دوره ششم و هفتم پژوهانه در سال جارى به دانشجويان دكترى اعطا مى‌شود. وى افزود: تاكنون از 11 هزار و 733 دانشجوى دكترى از وزارت بهداشت و علوم با 55 ميليارد تومان در قالب پژوهانه حمايت كرديم.

سلطانخواه دستاوردهاى اين پژوهانه را كاهش زمان تحصيل دوره دكترى دانست و افزود: هر سال حدودا 5 ميليون تومان بابت تحصيل دانشجويان دكترى هزينه اضافى در كشور تحميل مى‌شود كه اگر ما اين مدت را كاهش دهيم در هزينه‌ها صرفه‌جويى كرده‌ايم و اساتيد مى‌توانند دانشجويان بيشترى را آموزش دهند.

وى با اشاره به رشد چندين برابرى نشريات دانشجويى از 250 نشريه به 630 نشريه علمى افزود: تقويت فضاى علمى و نشاط در بين دانشجويان از ديگر برنامه‌هاى معاونت علمى و فناورى بوده است كه در سال 90، 408 ميليارد ريال از برگزيدگان مسابقات علمى و فناورى حمايت شده است.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور در خصوص طرح‌هاى اجرايى فناورى با بيان اينكه طى 4 سال گذشته 1800 ميليارد ريال بر روى 22 طرح ملى سرمايه‌گذارى شده، افزود: در سال گذشته 6 طرح كلان منعقد شد و اكنون در حال اجرا است؛ علاوه بر اين 9 طرح توليد دارو و 4 طرح قرارداد ساخت تجهيزات پزشكى را داشته‌ايم. سلطانخواه با اشاره به رونمايى از 6 دارو در سال گذشته اظهار داشت: در سال 91 طرح‌هاى كلان ملى و فناورى و شبكه گريد ملى در داخل شبكه قرار مى‌گيرند. وى افزود: طرح مركز هوانوردى عمومى و شناور تحقيقاتى از ديگر برنامه‌هاى سال 91 است.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور دستاوردهاى فناورى راهبردى را در سال 90، 221 مورد دانست و درباره حمايت از برنامه‌هاى دانشگاه و سفارش طرح‌هاى منجر به نتيجه نيز گفت: 520 ميليارد ريال بابت اين طرح‌ها هزينه شده به تعدادى از آنها به بهره‌بردارى رسيده‌اند.

وى با اشاره به ايجاد مركز ملى گوش تراريخ، بانك سلولى در موسسه رويان و طرح نقشه‌هاى پوشش گياهى افزود: رونمايى از ضد ويروس ملى در دانشگاه شيراز در راستاى طرح‌هاى هدفمند و پيگيرى‌هاى معاونت علمى به نتيجه رسيده است.

سلطانخواه با اشاره به حمايت 90 ميليارد ريالى از 78 شركت دانش بنيان در سال گذشته اظهار داشت: در سال 91 اين حمايت‌ها ادامه خواهد داشت و 20 طرح پارك فناورى براى تجارى سازى به مبلغ 4 ميليارد تومان اختصاص خواهد يافت.