مرکز رشد شريف صفحه نخست

در پارك فناورى پرديس تجارى سازى 100 طرح فناورانه مورد حمايت قرار مى گيرد

رييس پارك فناورى پرديس گفت: براساس برنامه‌ريزى انجام شده و انتشار فراخوان به منظور دريافت طرح‌هاى مورد نياز كشور در حوزه هاى مختلف فناورى، پارك فناورى پرديس در سال 91 از100 طرح جديد فناورانه حمايت مالى و معنوى مى كند.

مهدى صفارى نيا در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: امسال از پنج محصول جديد رونمايى مى شود و با ارايه حمايت هاى مادى و معنوى براى محصولات جديد فرآيند تحقيق ، توسعه و توليد محصولات فناورانه در كشورافزايش مى يابد و محصولات مورد نياز بخش‌هاى مختلف صنعتى و اجرايى توليد مى شود .

وى با اشاره به نام گذارى امسال به عنوان سال توليد ملى از سوى مقام معظم رهبرى خاطرنشان كرد : شعار امسال بزرگترين پشتوانه و دلگرمى براى جامعه علمى و فناورى كشور است و انگيزه زيادى در مجريان فعاليتهاى دانش بنيان براى تلاش و توليد بيشتر در حوزه فناورى هاى پيشرفته ايجاد كرده است.

صفارى نيا گفت : تحولات و تغييرات فناورى در جهان موجب شده است كه در بازه‌هاى زمانى كوتاه، بسيارى از فناورى‌ها تغيير و ارتقا پيدا كنند بنابراين فرآيند توليد محصولات فناورانه به صورت مستمر متحول مى‌شود و در نتيجه تسلط و توانايى فناورى يكى از ابزارهاى قدرت صنعتى و حضور مقتدرانه در اقتصاد و بازارهاى جهانى است .

به گفته وى براى تقويت توليد ملى، در كنار رسيدگى به ساير موضوعات، بايد به مقوله فناورى و تجارى سازى توجه ويژه شود.

رييس پارك فناورى پرديس يادآور شد : تصويب و ابلاغ 'قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان و تجارى سازى اختراعات'در سال 90 ، زمينه خوبى را براى سرمايه گذارى بيشتر در اين حوزه فراهم كرده است و ابلاغ آيين نامه‌هاى اجرايى اين قانون در سال 91 زمينه سازحركتى بزرگ در عرصه توليد و توسعه فناورى بومى خواهد بود.

به گفته وى با اجراى اين قانون حجم بالايى از سرمايه‌هاى داخلى و نيروى متخصص و تحصيل كرده به كار گرفته مى شود و اين موارد باعث تقويت توليد ملى خواهد شد.