مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت بنياد ملى نخبگان از پايان نامه‌‌هاى مرتبط با نخبگى و نخبگان

بنياد ملى نخبگان ضمن اعلام حمايت از پايان‌نامه‌هاى دانشجويى در مقطع كارشناسى ارشد، دكترى حرفه‌‌يى و دكترى تخصصى، موضوعات مورد تاييد براى پشتيبانى از پايان‌نامه‌ها را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، بنياد ملى نخبگان در فراخوانى اين حمايت را در راستاى انجام ماموريت خود مبنى بر سياستگذارى و برنامه‌ريزى براى شناسايى، هدايت و حمايت از نخبگان كشور در زمينه‌هاى مختلف و لزوم رعايت نگاهى علمى در مجموعه امور مرتبط با مأموريت‌ها توصيف كرد.

موضوعات مورد حمايت بنياد ملى نخبگان براى ارائه پايان‌نامه‌ها شامل مبانى نظرى مفهوم نخبگى و روش‌هاى علمى شناسايى آن، نظام مناسب شناسايى، جذب و هدايت استعدادهاى برتر و نخبگان، مفاهيم اختراع، اكتشاف، نوآورى و روش‌هاى علمى ارزيابى آنها، مطالعات تطبيقى تجربيات بين‌المللى دربارة نخبگان، راهكار‌هاى افزايش تأثير‌گذارى نخبگان در سطوح مختلف ملّى، آسيب‌شناسى برنامه‌هاى موجود در حوزه‌هاى شناخت، جذب و هدايت استعدادهاى برتر و نخبگان،‌ برنامه‌ريزى راهبردى بنياد ملّى نخبگان،‌ نياز سنجى روانى - عاطفى و شغلى – اجتماعى استعدادهاى برتر و نخبگان، اخلاق و فرهنگ نخبگى،‌ نخبگان تمدن ايرانى – اسلامى، نظام چرخش نخبگان است.

بنياد ملى نخبگان همچنين اعلام كرد: تعدادى از پايان‌نامه‌هاى كارشناسى ارشد و دكترى كه موضوع آنها دربرگيرندة يكى يا بخشى از محورهاى پژوهشى بالا باشد مورد حمايت مالى قرار مى‌دهد. سقف اين حمايت براى پايان‌نامه‌هاى كارشناسى ارشد 30 ميليون ريال و براى رساله‌هاى دكترى 60 ميليون ريال است.

بر اساس اين گزارش، اعضاى هيأت علمى و دانشجويان همة دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مى‌توانند براى استفاده از اين تسهيلات به وبگاه بنياد به نشانى http://bmn.ir مراجعه كرده و نسخه‌اى از پيشنهاديه (پروپوزال) پايان نامة خود به همراه صورت جلسة (نامة) تصويب نهايى آن در دانشگاه به نشانى: خيابان وليعصر، بالاتر از چهار‌راه پارك‌وى، خيابان شهيد فلاحى (زعفرانيه)، كوچه شيركوه، پلاك 11 ارسال كنند.