مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون پژوهشى وزير علوم:هدفمندسازى پژوهش و فناورى،در راس برنامه‌هاى سال جارى

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى با اشاره به اصلاح آيين‌نامه‌هاى تشويق مقالات علمى و پژوهشى، ارتقاى اساتيد و اعضاى هيات علمى، پرداخت پژوهانه و فرصت مطالعاتى در راستاى تبديل علم به ثروت گفت: هدفمندسازى پژوهش و فناورى در راس برنامه‌هاى سال جارى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در حوزه‌ى پژوهش است.

دكتر محمد مهدى‌نژاد نورى در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ اظهار كرد: در راستاى تبديل علم به ثروت و هدفمندسازى پژوهش‌ها به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشى ابلاغ شده تا پژوهش‌هايى را مورد حمايت قرار دهند كه نياز محور بوده و فرايند و مراحل تبديل آن به محصول برطرف كننده‌ى نياز بازار مشخص باشد. همچنين دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشى بايد از همه ابزارها براى تقويت ارتباط با صنعت، استفاده كنند تا حجم بيشترى از قراردادهاى صنعتى در دانشگاه‌ها منعقد شود.

وى ادامه داد: اين در حاليست كه هم اكنون برخى از دانشگاه‌ها از قراردادهاى منعقده با صنعت 10 تا 15 درصد حق بالاسرى دريافت مى‌كنند كه اين خود باعث كاهش حجم قراردادهاى منعقده با صنعت مى‌شود؛ اما بر اساس برنامه‌هاى جديد دانشگاه‌ها بايد از ابزارهاى تشويقى و حمايتى در اين راستا به جاى دريافت بالاسرى استفاده كنند تا استادان و دانشگاهيان براى آوردن قراردادهاى صنعتى به داخل دانشگاه‌ها ترغيب شوند.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى، اعزام استادان و اعضاى هيات علمى دانشگاه به دستگاه‌هاى اجرايى و كارخانجات و صنايع داخلى براى گذراندن فرصتهاى مطالعاتى را از ديگر برنامه‌هاى اين معاونت برشمرد و تصريح كرد: يكى ديگر از بحث‌ها و موضوعات مورد تاكيد در سال جارى، حضور موثر دانشگاهيان در زمينه‌ى توسعه‌ى شركت‌هاى دانش بنيان است تا همان گونه كه قانون اجازه داده ، استادان و دانشجويان بتوانند با طرح ايده‌هاى محورى نسبت به تاسيس شركت‌هاى دانش بنيان اقدام كنند كه اين امر خود مى‌تواند ضمن ايجاد كارآفرينى، فضايى را براى دانشگاهيان و فارغ‌التحصيلان فراهم آورد تا دستاودها و ايده‌هاى خود را به توليد ملى تبديل كنند.

مهدى‌نژاد مديريت حرفه‌اى پژوهش و فناورى در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى را يكى ديگر از ضرورت‌هاى حركت به سمت اقتصاد دانش بنيان و تقويت توليد ملى برشمرد و گفت: در گذشته دانشگاه‌ها و موسسات به صورت سنتى و با ساختارى ثابت توسط معاونت پژوهشى و فناورى اداره مى‌شدند اما اين ساختار و فرايندها نمى‌توانست پاسخگوى كارهاى بزرگ باشد. بنابراين بايد سعى كنيم هم مديران خبره پژوهش و فناورى در دانشگاه‌ها را به كار گيريم و هم فرايندهاى مشوق و كمك كننده تعريف كنيم تا بتوانيم از تمام ظرفيت‌هاى موجود بهره ببريم.

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اين كه آيين‌نامه‌هاى بسيارى مانند آيين‌نامه‌ى تشويق مقالات، آيين‌نامه‌ى فرصت مطالعاتى، آيين‌نامه‌ى ارتقاء اعضاى هيات علمى و اساتيد و ... در سال گذشته اصلاح شده است، اظهار كرد: اين آيين‌نامه‌ها به نحوى تغيير يافته و در اختيار روساى دانشگاه‌ها و موسسات قرار داده شده است تا بتوانند از همه‌ى ابزارهاى لازم براى سوق دادن اعضاى هيات علمى و دانشجويان به سمت پروژه‌هاى كاربردى نياز محور استفاده كنند؛ به عنوان مثال در آيين‌نامه‌ى تشويق مقالات آمده است كه بيشترين تشويق به مقالاتى تعلق مى‌گيرد كه كاربردى بوده و در نشريات علمى معتبر داخلى منتشر شده باشد. همچنين در آيين نامه‌ى اصلاح شده فرصتى مطالعاتى بيشترين مجوزها براى فرصت مطالعاتى درون صنايع مختلف كشور و در راستاى رفع نياز آنها داده شده است.

مهدى‌نژاد ادامه داد: در آيين نامه ارتقاى اعضاى هيات علمى و اساتيد بيشترين امتياز را براى ارتقا به مقالات كاربردى و يا پروژه‌هاى كاربردى در نظر گرفته‌ايم و اين موضوع به عنوان يك حق وتو در نظر گرفته شده كه اگر عضو هيات علمى نتواند يك پروژه ملى را انجام دهد؛ ارتقاء پيدا نكند. همچنين در زمينه پرداخت گرنت، برخلاف گذشته كه در بين همه اساتيد توزيع مى‌شد، تنها به پروژه‌هاى مورد تاييد دانشگاه‌ها و به نسبت نيازمحور بودن آن‌ها اختصاص مى‌يابد.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى در پايان با اشاره به توصيه‌ى مقام معظم رهبرى نسبت به هدفگذارى براى رسيدن به نقطه «كاربردى شدن 90 درصد مقالات توليد شده» اظهارى اميدوارى كرد تا بتوان در سال‌هاى آينده و با تلاش همه‌ى دانشگاه‌ها و موسسات شاهد تحقق اين مهم بوده و بيش از 90 درصد مقالات توليد شده كاربردى باشند.