مرکز رشد شريف صفحه نخست

عبور صادرات دانش بنيان از مرز 1.2ميليارد دلار / ايجاد اتحاديه دانش بنيان

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى ميزان صادرات محصولات دانش بنيان در سال جارى را بيش از 800 ميليون دلار ذكر كرد و گفت: براى سال 91 تكليف شده است تا ميزان صادرات محصولات دانش بنيان از مرز 1.2 ميليارد عبور كند.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر نسرين سلطانخواه در حاشيه نشست تخصصى كميته صادرات محصولات دانش بنيان روز يكشنبه 14 اسفند در جمع خبرنگاران با اشاره به ميزان صادرات محصولات دانش بنيان افزود: ميزان صادرات محصولات دانش بنيان در سال 89 حدود 625 ميليون دلار و در سال 90 از مركز 800 ميليون دلار گذشته است.

معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى با اشاره به برگزارى جلسه اى با معاون اول رئيس جمهورى، اظهار داشت: در اين جلسه تكليف شد كه ميزان صادرات كالا و محصولات دانش بنيان در سال 1391 از 1.2 ميليارد دلار عبور كند.

وى با بيان اينكه در حال حاضر صادرات كالا و محصولات دانش بنيان و خدمات فنى – مهندسى حدود 2.5 ميليارد دلار است، يادآور شد: محصولات دانش بنيان صادر شده در كليه زمينه هاى فناورى بوده است.

حمايت معاونت علمى از صادركنندگان كالاهاى دانش بنيان

سلطانخواه از حمايت هاى اين معاونت از صادرات محصولات و كالاهاى دانش بنيان خبر داد و اضافه كرد: اين معاونت علاوه بر اعمال حمايت هايى در زمينه عرضه محصولات دانش بنيان در در نمايشگاه هاى تخصصى، تلاش مى كند تا اين محصولات بتوانند استاندارد بين المللى يا كد HS را براى ورود به بازارهاى بين المللى دريافت كنند.

وى ايجاد سامانه هاى صادراتى در گمركات كشور با همكارى وزارت صنعت، معدن و تجارت را از ديگر تسهيلات نام برد و خاطر نشان كرد: اعطاى وام به شركتهاى موفق در عرصه ارائه كالا و خدمات دانش بنيان از ديگر تسهيلاتى است كه براى صادرات محصولات در نظر گرفته شده است.

ايجاد اتحاديه توليد كنندگان دانش بنيان

رئيس بنياد ملى نخبگان ايجاد اتحاديه صنفى توليد كنندگان و صادر كنندگان دانش بنيان را ديگر برنامه هاى اين معاونت براى حمايت از صادرات كالاهاى دانش بنيان دانست و يادآور شد: با تشكيل اين اتحاديه مى توان منافع شركتها را در صادرات كالاهاى خود تضمين كرد.