مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص بودجه ويژه حفاظت از نخبگان / برنامه‌هاى حفاظتى وزارت علوم

يكى از موارد مهم لايحه بودجه سال 91 اختصاص رديف ويژه حفاظت از نخبگان است كه در همين راستا معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم نيز برنامه هاى اين وزارتخانه را در زمينه حفاظت از نخبگان در سال آينده اعلام كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، در لايحه بودجه سال 91 كه اخيرا از سوى رئيس جمهور به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد، در بخش اعتبارات رديف هاى متفرقه بودجه اى براى حفاظت از نخبگان در نظر گرفته شده است. بودجه اى كه براى اين امر در نظر گفته شده بالغ بر 360.000 به ميليون ريال است.

به گفته معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى امر حفاظت از نخبگان و پژوهشگران برجسته كشور بر عهده دستگاه هاى مختلف است و بخشى از آن به وزارت علوم مربوط مى شود.

برنامه هاى وزارت علوم براى حفاظت از نخبگان

دكتر محمد مهدى نژاد - معاون پژوهش و فناورى در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در زمينه حفاظت از نخبگان برنامه هاى گوناگونى را در نظر دارد، خاطر نشان كرد: حفاظت از نخبگان جنبه هاى مختلفى دارد كه در اين راستا وزارت علوم برنامه هاى مختلفى را در نظر گرفته است.

وى ايجاد فضاى كارى مناسب را از برنامه هاى وزارت علوم در اين زمينه نام برد و يادآور شد: ايجاد انگيزه هاى لازم براى ادامه فعاليت نخبگان از جمله برنامه هاى اين وزارتخانه است تا آنها بتوانند با انگيزه هاى بيشترى به تحقيقات خود ادامه دهند.

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، با بيان اينكه همكارى اين وزارتخانه با ساير دستگاه هاى مرتبط از برنامه هاى ديگر اين وزارتخانه است، توضيح داد: به منظور حفاظت از نخبگان علاوه بر شناسايى، آنها بايد به دستگاه هاى مرتبط معرفى شوند تا اين دستگاه ها وظايف خود را در خصوص حفاظت از اين افراد انجام دهند.