مرکز رشد شريف صفحه نخست

دستيابى به جايگاه نخست فناورى در منطقه با اجراى 40 پروژه‌ تحقيقاتى كلان ملى

معاون پژوهشى وزارت علوم از تلاش براى دستيابى به جايگاه نخست فناورى در منطقه در پنج سال آينده با اجراى 40 پروژه‌ تحقيقاتى كلان ملى خبر داد.

به گزارش خبرگزارى فارس، مركز ملى پيش‌بينى و هشدار مخاطرات دريايى، مركز ملى داده‌هاى اقيانوسى و دريايى، كتابخانه ديجيتال و ايستگاه پژوهشى جديد مؤسسه ملى اقيانوس‌شناسى در بندرعباس افتتاح شد.

مراسم افتتاح اين مراكز با حضور رئيس دفتر منطقه‌يى كميسيون بين دولتى اقيانوس شناسى (IOC)، رئيس شبكه‌ علم و فناورى اقيانوس‌شناسى كشورهاى اسلامى (INOC)، مدير دفتر يونسكو در ايران و معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم در محل دانشكده تربيت بدنى دانشگاه تهران برگزار شد.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم در اين مراسم با اشاره به جايگاه نخست ايران در جهان از نظر ميزان رشد توليدات علمى از تلاش براى دستيابى به جايگاه نخست فناورى در منطقه در پنج سال آينده با اجراى 40 پروژه‌ تحقيقاتى كلان ملى مصوب شوراى عالى عتف خبر داد.

محمد مهدى‌نژاد نورى افزود: افتتاح اين مركز گام بلندى در جهت بهره‌بردارى هر چه بيشتر و بهتر و پايدارتر از فرصت‌هاى بى‌نهايت موجود در درياهاست كه متأسفانه تاكنون ايران على‌رغم برخوردارى از بيش از 5 هزار و 700 كيلومتر مرز آبى در حد بسيار كمى از آن بهره برده است.

وى با اشاره به كاربردهاى متعدد اقيانوس‌شناسى در صنايع غذايى، صنايع عظيم اقيانوسى، حمل و نقل، توليد انرژى از امواج دريا و غيره تصريح كرد: با وجود مرزهاى عظيم و گسترده آبى در كشور تاكنون استفاده‌هاى كافى از اين منابع عظيم خدادادى در كشور صورت نگرفته كه اميدواريم با پيشرفت‌هاى قابل توجه صورت گرفته در سال‌هاى اخير در آينده هم شاهد پيشرفت و توسعه‌ فعاليتهاى اقيانوس‌شناسى در كشور باشيم.

مهدى‌نژاد با اشاره به ضرورت گسترش زيرساخت‌هاى موجود در زمينه‌ اقيانوس‌شناسى براى شتاب روز افزون در اين زمينه، عنوان كرد: فعال شدن شوراى عالى صنايع دريايى به رياست رييس جمهور نشان از توجه جدى به اقيانوس‌ها و درياها دارد. همچنين شوراى عالى اقيانوس‌شناسى نيز فعال شده كه مصوبات اين شوراها مى‌تواند سبب توسعه‌ فعاليتها و گسترش تحقيقات دانشگاه‌ها در اين زمينه باشد.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم با اشاره به افتتاح مركز ملى پيش بينى و هشدار مخاطرات دريايى و مركز ملى داده‌هاى اقيانوسى دريايى به عنوان گامى مهم در توسعه‌ اقيانوس‌شناسى در كشور، تصريح كرد: تاكنون اطلاعات مناسبى در زمينه‌ اقيانوس‌شناسى در كشور از طريق مراكز مختلف جمع‌آورى شده كه با افتتاح مركز ملى داده‌هاى اقيانوسى و دريايى انتظار مى‌رود اين داده‌ها در يك شبكه‌ متحد جمع‌آورى شود تا ضمن رفع نواقص و اشكالات آن از روش‌هاى مختلف، زمينه براى تبادل و به اشتراك گذارى اطلاعات در خصوص داده‌هاى اقيانوسى و دريايى فراهم شود.

وى تاكيد كرد: وزارت علوم، تحقيقات و فناورى بر اساس اسناد بالادستى مانند نقشه جامع علمى و برنامه‌هاى توسعه پنج ساله و تدبير رهبر معظم انقلاب در بهره‌گيرى از درياها و اقيانوس‌ها و حضور در آب‌ها به عنوان اولويت‌ نخست كشور تاكيد داشته و از فعاليت‌هايى اقيانوس‌شناسى حمايت مى‌كند.

مهدى‌نژاد در پايان با اشاره به رتبه‌ نخست ايران از نظر ميزان رشد علمى در جهان تصريح كرد: بايد تلاش كنيم كه علاوه بر توليدات علمى در زمينه‌هاى فناورى نيز به جايگاه مناسبى دست پيدا كنيم.