مرکز رشد شريف صفحه نخست

كسب رتبه اول مقالات علمى منطقه / كاربردى بودن تنها 30 درصد مقالات علمى كشور

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم تاكيد كرد: با وجود رشد توليدات علمى ايران و كسب جايگاه اول منطقه بر اساس مقالات نمايه شده در پايگاه علمى اسكوپوس، تنها 30 درصد مقالات پژوهشگران ايرانى كاربردى بوده و به صحنه‌ عمل مى‌رسد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد مهدى‌نژاد نورى در مراسم امضاى تفاهم‌نامه تاسيس و راه‌اندازى شبكه خوشه‌هاى فناورى دانشگاه جامع علمى كاربردى با اشاره به كسب جايگاه اول منطقه براساس مقالات نمايه شده در پايگاه علمى «اسكوپوس» گفت: در حال حاضر 500 نشريه علمى - پژوهشى در كشور منتشر شده و در حال فعاليت هستند اما متاسفانه تعداد كمى از مقالات علمى اين مجلات در پايگاه‌هاى بين‌المللى نمايه مى‌شود كه بايد تلاش كرد اين تعداد افزايش يابد.

وى تصريح كرد: در حال حاضر ايران توانسته در تعداد مقالات اهداف سند چشم‌انداز ايران 1404 را محقق كند اما متاسفانه در شاخص‌هاى فناورى هنوز فاصله زيادى با اهداف سند چشم انداز وجود دارد. مهدى نژاد نورى تاكيد كرد: ازسوى ديگر متاسفانه درصد كمى از مقالات علمى پژوهشگران ايرانى در صحنه‌ عمل، كاربردى هستند به طورى كه حدودا 30 درصد مقالات علمى كشور كاربردى و عملياتى هستند اما اين بدان معنى نيست كه ساير مقالات بى‌ارزشند.

معاون پژوهش و فناورى وزير علوم خاطر نشان كرد: دلايل اين موضوع را مى‌توان در تعريف نشدن پروژه‌هاى تحقيقاتى در راستاى نيازهاى كشور و عدم پيوند آنها با يكديگر دانست؛ بنابراين ضرورت هدفمند شدن پروژه‌ها به خصوص در دانشگاه‌هاى كشور وجود دارد.

مهدى‌نژاد با بيان اينكه دانشگاه جامع علمى كاربردى توانسته بر اساس نيازمحورى توسعه يابد، گفت: اميدواريم راه‌اندازى خوشه‌هاى فناورى كه حلقه‌ آخر چرخه ايده تا پديده هستند، به تجارى‌سازى بسيارى از فعاليت‌ها و اختراعات پژوهشگران ايرانى منجر شود.

وى با اشاره به برگزارى نهمين جلسه‌ شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى (عتف) در روز سه شنبه گفت: مهم‌ترين بحث اين جلسه، بررسى و تصويب حدود 40 پروژه كلان ملى است كه برگرفته از نيازهاى دستگاه‌هاى اجرايى و در راستاى نقشه جامع علمى كشور هستند. قرار است در اين جلسه حداقل 20 پروژه و يا تمامى اين پروژه‌ها بررسى و جهت اجرا به تصويب برسد تا در دانشگاه‌هاى كشور به شكل كنسرسيومى اجرا شوند.