مرکز رشد شريف صفحه نخست

افزايش توليد ثروت با ايجاد كانون‌هاى دانش و صنعت در دانشگا‌ه‌ها

معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى رئيس‌جمهور گفت: با ايجاد كانون‌هاى دانش و صنعت در بيشتر دانشگاه‌هاى دولتى و بخش خصوصى ميزان توليد ثروت كشور را افزايش مى‌دهيم.

به گزارش خبرگزارى دانشجو، دكتر آقاميرى در مراسم تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتى شريف در دانشكده مهندسى برق اين دانشگاه گفت: دانشگاه‌هاى مرجع كشور بايد يافته‌هاى دانشگاهى را به سمت صنعت ببرند تا به توليد ثروت برسيم و ما در بخش كانون‌هاى دانش و صنعت با ايجاد هسته‌هاى علمى در بيشتر دانشگاه‌هاى دولتى و بخش خصوصى، سعى در افزايش ميزان توليد ثروت در كشور داريم.

وى افزود: دانشگاه صنعتى شريف يكى از دانشگاه‌هاى مرجع است كه يافته‌هاى دانشگاهى را به سمت صنعت برده و تكميل كننده مسير ايده تا عمل است.

معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى رئيس‌جمهور ادامه داد: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى نيز با وجود ستادهاى فناورى راهبردى سعى دارد پژوهش را تقاضامحور كند.

وى گفت: ستادهاى فناورى راهبردى در حال حاضر، در 11 زمينه فعال هستند كه مسئوليت رصد، سياست‌گذارى و هم‌افزايى فناورى هاى هايتك را برعهده دارند.