مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت ويژه بنياد ملى نخبگان از اشتغال دانش‌آموختگان نخبه در شركت‌هاى دانش بنيان

سيزدهمين جشنواره‌ جوان خوارزمى،، صبح شنبه 28 آبان ماه جارى با تقدير از ارائه‌دهندگان 72 طرح پژوهشى برگزيده در مركز همايش‌هاى بين‌المللى دانشگاه شهيد بهشتى برگزار شد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر نسرين سلطانخواه، رييس بنياد ملى نخبگان در اين جشنواره، از دو برنامه جديد بنياد براى حمايت از اشتغال دانش‌آموختگان نخبه‌ مقاطع تحصيلات تكميلى در شركت‌هاى دانش‌بنيان و اعطاى بورس تحصيلات دكترى دانشگاه‌هاى داخل به دانش‌آموختگان نخبه كارشناسى ارشد خبر داد. وى در تشريح برنامه‌هاى حمايتى تازه معاونت علمى رياست جمهورى و بنياد ملى نخبگان گفت: يكى از برنامه‌هاى معاونت حمايت از اشتغال دانش آموختگان مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى در شركت‌هاى دانش بنيان موفق است كه هم فضاى جديدى را براى اشتغال دانش آموختگان نخبه مى‌گشايد و هم به تقويت بنيه‌ى علمى شركت‌هاى دانش بنيان كمك مى‌كند.

وى گفت: در اين راستا معاونت علمى و بنياد نخبگان بخش عمده‌اى از هزينه‌هاى همكارى اين نخبگان با شركت‌هاى دانش بنيان را در يك دوره‌ى يك تا دوساله پرداخت مى‌كنند. رييس بنياد ملى نخبگان خاطرنشان كرد: برنامه ديگرى كه در هيأت امناى بنياد تصويب شده و توافق اوليه با وزارت علوم و بهداشت هم صورت گرفته، اين است كه هر ساله تعدادى از دانش آموختگان كارشناسى ارشد واجد شرايط را به عنوان بورسيه‌ى دوره دكترى به دانشگاه‌هاى كشور معرفى كنيم. اميدواريم از دوره بعدى جذب دانشجويان دكترى ،تعدادى از نخبگان را براى استفاده از بورس تحصيلى بنياد ملى نخبگان معرفى كنيم.

سلطان‌خواه تصريح كرد: هزينه تحصيل اين نخبگان به دانشگاه‌ها پرداخت مى‌شود كه كمكى به توسعه دانشگاه‌هاست و تنها تعهدى كه از نخبگان بورسيه مى‌گيريم همان ماموريتى است كه مردم و نظام به بنياد محول كرده‌اند؛ يعنى اين كه نخبگان پس از فراغت از تحصيل در خدمت آبادانى و پيشرفت كشور باشند. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به نامگذارى امسال به عنوان سال جهاد اقتصادى گفت: براى تحقق جهاد اقتصادى بايد به دنبال اقتصاد دانش بنيان باشيم و لازم است نخبگان ما عزم خود را در اين مسير جذب كنند. براى موفقيت در اين عرصه بايد علاوه بر نخبگان به محل‌ها و افرادى كه در رشد و پرورش آنها موثرند نيز توجه كنيم كه اين مساله در برنامه‌هاى حمايتى بنياد مورد توجه ويژه قرار دارد.

سلطان‌خواه در ادامه با اشاره به اين كه برگزيدگان جشنواره‌ى خوارزمى و جشنواره‌ى جوان خوارزمى تحت پوشش برنامه‌هاى حمايتى بنياد قرار مى‌گيرند اظهار كرد: از سال 86 از 456 برگزيده‌ى جشنواره حمايت كرده‌ايم. جوايز بنياد به برگزيدگان اين جشنواره عموما اعتبار پژوهش و نوآورى است كه براى تكميل دستاوردهاى علمى پژوهشى و تجارى سازى آن به نخبگان برگزيده‌ى جشنواره اعطا مى‌شود و البته در ادامه در صورت واجد شرايط بودن مى‌توانند از مقررى ماهانه يا جايزه ويژه استادياران جوان يا جايزه دوره تحقيقاتى پسادكترى بنياد نيز استفاده كنند.

وى با اشاره به اين كه برگزيدگان جوان خوارزمى كه در دوران تحصيل برگزيده شدند در سالهاى بعد عموما در عرصه‌هاى مختلف كار و تحصيل موفق بوده و جزو افراد برجسته در حوزه كارى خود شده‌اند به برگزيدگان جشنواره توصيه كرد با تلاش و توجه مضاعف به پيشرفت علمى و تحصيلى روند موفقيت خود را ادامه دهند و موفقيت در اين جشنواره را به منزله يك نقطه آ‌غاز و شروع در تلاش‌هاى علمى خود تلقى كنند.

وى همچنين از مسؤولان خواست با حمايتهاى هدفمند و برنامه‌ريزى شده روند فعاليتهاى نخبگان برگزيده جشنواره را در سالهاى بعد رصد كنند.

سلطان‌خواه در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به اهميت شناخت گذشته درخشان علمى كشور در تقويت روحيه‌ى خودباورى و تلاش علمى در كشور گفت: چه بسا ديگرانى كه تاريخ پر افتخارى ندارند سعى دارند ملتهاى ريشه‌دارى مثل ما گذشته خود را فراموش كنند؛ اما بايد توجه داشته باشيم يكى از عواملى كه بارورى استعدادها و توانمندى‌ها كمك مى‌كند شناخت خوب از گذشته‌ى درخشان علمى كشور است. جشنواره‌هايى مثل خوارزمى، رازى و شيخ بهايى كه با نام بزرگان علمى كشور گره خورده از يك طرف عظمت تمدن ايران اسلامى و سهم كشور در پايه‌ريزى زمينه‌هاى پيشرفت تمدن بشرى را نشان مى‌دهد و از طرف ديگر باور ما به توانمندى‌هاى جوانان كشور را نشان مى‌دهد.