مرکز رشد شريف صفحه نخست

اساسنامه «صندوق نوآورى و شكوفايى» در هيئت دولت تصويب شد

دبير شوراى عالى عتف با اعلام تصويب اساسنامه صندوق "نوآورى و شكوفايى" در جلسه گذشته هيئت وزيران از حمايت ويژه شورا از تحقيقات در حوزه "اقتصاد تحريم"، " جهاد اقتصادى" و "عدالت پژوهى" خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر محمدمهدى مهدى نژاد نورى در حاشيه هفتادمين جلسه كميسيون دائمى شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى (عتف) يادآور شد: در اين جلسه در رابطه با برقرارى تعامل با مجلس شوراى اسلامى و معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در خصوص بودجه سال 91 و تخصيص اعتبارى براى پيشبرد مصوبات شوراى عتف گزارشى ارائه شد.

وى افزود: تحقق اين بودجه نيازمند هماهنگى با كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و معاونت مورد نظر در رياست جمهورى است تا بخشى از اعتبارات را به گونه‌اى به اين شورا اختصاص دهند كه بتواند درباره آن‌ها تصميم گيرى كرده و بر اساس آن تصميم گيرى اقدامات لازم صورت گيرد. مهدى نژاد از امضاى مصوبات هشتمين جلسه شوراى عالى عتف از سوى رئيس جمهور خبر داد و گفت: ابلاغيه آن در اختيار اعضا قرار گرفته است.

دبير شوراى عالى عتف از ارائه گزارش كميسيون تخصصى مديريت، اقتصاد و بازرگانى از كميسيون‌هاى يازده‌گانه شوراى عتف خبر داد و گفت: اولويت‌هاى علمى و پژوهشى كميسيون تخصصى مديريت‌، اقتصاد و بازرگانى در اين جلسه ارائه شد.

وى با اشاره به اين كه دبيرخانه شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى از پروژه هاى مطالعاتى در زمينه‌هاى عدالت پژوهى، اقتصاد تحريم و جهاد اقتصادى حمايت مى‌كند، خاطر نشان كرد: قراردادى با گروهى از محققان دانشگاه آزاد براى انجام پروژه اى در زمينه ابعاد جهاد اقتصادى منعقد شده و منتظريم كه ساير مراكز تحقيقاتى، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هايى كه آمادگى انجام پروژه هاى مطالعاتى در اين زمينه ها را دارند، پيشنهادهاى خود را براى دريافت حمايت‌ و انجام اين پروژه ها به دبيرخانه ارائه دهند.

مهدى نژاد نورى در ادامه از بررسى عملكرد پژوهشى دانشگاه صنعتى سهند به عنوان يكى ديگر از مواد دستور هفتادمين جلسه كميسيون دائمى شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى خبر داد و گفت: اين دانشگاه از دانشگاه‌هاى بسيار خوب شهرستانى است كه با وجود جوان بودن، عملكرد پژوهشى فوق العاده‌اى داشته و به هدفمندى پژوهش‌ها، همكارى با صنعت، تبديل علم به ثروت و پرورش نيروى انسانى عالم و مهار توجه جدى كرده است.