مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى پنجمين همايش ملى نخبگان جوان/ شناسايى 10 هزار نخبه در بنياد ملى نخبگان

به گزارش «خبرگزارى دانشجو» دكتر نسرين سلطان خواه نشست خبرى در ساختمان معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: دامنه شناسايى و جذب نخبگان كشور در بنياد ملى نخبگان ادامه دارد و تا كنون 10 هزار نخبه در اين بنياد شناسايى شده اند.

وى با اشاره به عملياتى شدن شناسايى نخبگان و تصويب آيين نامه ها در اين راستا افزود: بنياد ملى نخبگان پنج سال است كه فعاليت خود را آغاز كرده و در جهت شناسايى و جذب نخبگان كشور گام بر مى دارد.

معاون علمى وفناورى رياست جمهورى با اشاره به برگزارى پنجمين همايش ملى نخبگان جوان در روزهاى 12 و 13 مهرماه گفت: در اين همايش بيش از هزار نخبه حضور دارند كه 312 نفر رتبه هاى برتر آزمون سراسرى و 253 نفر برگزيدگان المپيادهاى علمى دانش آموزى هستند.

سلطان خواه با بيان اينكه سطح مدارج علمى نخبگان تحت پوشش بنياد ملى نخبگان افزايش يافته است، تصريح كرد: در اين همايش 482 نفر داراى مدارك كارشناسى ارشد، دكترى، دكترى حرفه اى و دكترى تخصصى پيوسته، 290 نفر داراى مدرك كارشناسى و 177 نفر داراى مدارك پسا دكترى و استاديار جوان هستند.

وى اضافه كرد: دهه چهارم انقلاب اسلامى دهه پيشرفت و عدالت است كه بنياد ملى نخبگان در راستاى حركت نخبگان براى شركت در مديريت تحولات كشور و مشاركت و تاثيرگذارى تلاش مى كند.

معاون علمى وفناورى رياست جمهورى گفت: پنجمين همايش ملى نخبگان جوان با عنوان مسئوليت نخبگان در دهه پيشرفت و عدالت آغاز مى شود كه در پنج محور صنعت، انرژى، نظام سلامت، علوم پايه و علوم انسانى برگزار مى شود.

سلطان خواه تصريح كرد: جمع بندى نشست هاى تخصصى اين همايش در مراسم ديدار نخبگان با مقام معظم رهبرى كه در روز 13 مهرماه برگزار مى شود، به ايشان ارائه خواهد شد.

وى با اشاره به برگزارى جلسه هيئت امناى بنياد ملى نخبگان در پنجمين همايش ملى نخبگان جوان گفت: در اين همايش جلسه هيئت امناى بنياد ملى نخبگان برگزار مى شود كه رئيس جمهور نيز در اين جلسه حضور مى يابد.