مرکز رشد شريف صفحه نخست

تسهيلات به شركت‌هاى دانش بنيان تا سقف دو ميليارد تومان توسط بانك توسعه تعاون

مدير كل امور مالى و ادارى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از اعطاى تسهيلات به شركت هاى «دانش بنيان» تا سقف دو ميليارد تومان بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بين معاونت و بانك توسعه تعاون خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا دليرى كه در همايش تحقق جهاد اقتصادى با تشكيل تعاونى هاى دانش بنيان سخن مى گفت، اظهار كرد: در راستاى تصويب قانون حمايت از شركت هاى دانش بنيان و براى آماده سازى فضا به سيستم‌ بانكى ورود پيدا كرديم تا بتوانيم از تسهيلات بانكى براى حمايت از طرح هاى شركت هاى دانش بنيان استفاده كنيم.

وى افزود: با پيشنهاد وزير وقت تعاون و استقبال بانك توسعه تعاون، تفاهم نامه‌اى براى اعطاى تسهيلات به شركت‌هاى دانش بنيان بين معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و بانك توسعه تعاون به امضا رسيد تا تمامى شركت هاى دانش بنيانى كه طرح هايى دارند كه قابليت تجارى سازى داشته و مراحل نمونه سازى آن به پايان رسيده است، بتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند. بر اساس اين تفاهم نامه كارمزد اين تسهيلات با ساير تسهيلات متفاوت بوده و صندوق وزارت ضمانت تعاون ضمانت‌نامه‌هاى اين تسهيلات را تا سقف 80 درصد تقبل كرده است.

دليرى در ادامه تصريح كرد: اين تفاهمنامه باعث شده تا زيرساخت‌ها و مسير براى ادامه كار در خصوص حمايت از شركت هاى دانش بنيان از طريق صندوق نوآورى و شكوفايى و ساير سيستم‌ هاى بانكى كاملا شفاف و روشن شده و همچنين ضمن شناسايى نقاط ضعف و قوت آن بتوانيم آن را برطرف كنيم.

وى با بيان اين كه در راستاى تسريع در اعطاى تسهيلات به طرح هاى شركت هاى دانش بنيان تمامى استان‌ها در همه استان‌هاى كشور كارگروه هايى تشكيل شده است، عنوان كرد: كارگروه هاى استانى متشكل از رييس بنياد ملى نخبگان استان، رييس پارك علم و فناورى استان، مديركل تعاون استان، رييس بانك توسعه و تعاون استان و مدير اعتبارى بانك توسعه تعاون استان به عنوان دبير است و شركت هاى دانش بنيان مى‌توانند به جاى ارجاع طرح ها به تهران براى تسريع در دريافت تسهيلات تا سقف توان بانك توسعه تعاون استان خود از اين تسهيلات بهره ببرند و همچنين بيش از آن ميزان تا سقف دو ميليارد تومان به كارگروه تهران مراجعه كنند.

مدير كل امور مالى و ادارى معاونت علمى و فناورى رييس جمهور، اضافه كرد: در اكثر استان‌ها اين كار گروه ها براى بررسى طرح ها ايجاد شده و تاكنون طرح هاى بسيارى را بررسى كرده‌اند.

وى در خصوص راه‌اندازى سامانه كار گروه‌هاى استانى، تصريح كرد: سامانه اى راه‌اندازى مى‌شود تا تمامى كار گروه هاى استانى و طرح هاى ارائه شده به اين كار گروه ها از سوى نخبگان به صورت مستقيم مورد بررسى قرار گرفته و روند بررسى، كارشناسى و ارجاع كارگروه ها از طريق سامانه مشخص شود.

دليرى در پايان با اظهار اميدوارى نسبت به تسريع در فرايند حمايت از شركت هاى دانش بنيان، خاطر نشان كرد: در جلسه يك ماه پيش شوراى عالى اشتغال كشور مصوبه‌اى به تصويب رسيد تا 20 درصد از اعتبارات حمايتى اشتغال به طرح هاى دانش بنيان استان اختصاص پيدا كند و از آنجا كه اين طرح ها بايد به تاييد معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى برسد، اين اختيار در استان‌ها به دفاتر بنياد ملى نخبگان تنفيذ مى‌شود.