مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه‌اندازى نخستين انجمن علمى پارك‌هاى علمى و مراكز رشد در ايران

رييس مركز سياستگذارى و برنامه‌ريزى فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از راه‌اندازى انجمن‌ علمى پارك‌هاى فناورى و استقرار شبكه‌ پارك‌هاى علم و فناورى جهان در پارك علم و فناورى گيلان خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ دكتر على‌ جبار رشيدى كه در حاشيه‌ همايش تحقق جهاد اقتصادى با تشكيل تعاونى‌هاى دانش بنيان سخن مى‌گفت، اظهار كرد: موضوع انجمن‌هاى علمى در حوزه‌هاى مختلف به عنوان يك NGO‌ و سازمان مردم نهاد اهميت ويژه‌اى در تمام دنيا دارد. در پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناورى اين موضوع را دنبال كرديم و موفق شديم نخستين انجمن علمى پارك‌ها و مراكز رشد ايران را با اخذ مصوبه كميسيون مربوطه وزارت علوم تاسيس كنيم.

وى افزود: نخستين انجمن علمى پارك‌ها و مراكز رشد ايران شروع به فعاليت كرده كه مى‌تواند به عنوان يك پشتوانه‌ علمى در تدوين قوانين و ضوابط، پيگيرى مطالبات جامعه از ساختارها و بخش‌هاى دولتى و مجلس و همچنين به عنوان نماينده‌اى از ايران در اتحاديه و انجمن‌هاى علمى بين‌المللى نقش شايسته‌اى ايفا كنند.

رشيدى در خصوص كاركردها و وظايف اين انجمن اظهار كرد: فعاليت‌هاى اين انجمن به گونه‌اى است كه انديشمندان و صاحب‌نظران هر حوزه از فناورى مى‌توانند هم در زمينه‌ نظرسازى و هم در زمينه‌ طرح مسائل و روندها فعاليت كنند. يكى از كاركردهاى اين انجمن پيشنهاد لايحه‌ها، ‌آسيب‌شناسى و پيشنهاد راهكارها و راهبردهايى است تا كشور بتواند به اهداف ترسيم كرده‌ خود دست پيدا كند.

همچنين اين انجمن‌ها مى‌توانند در فصل‌هاى برنامه‌ريزى، تدوين و تصويب قوانين در مجلس تاثيرگذار بوده و به نوعى به عنوان بازوى علمى و كارشناسى كشور در زمينه‌ ارزيابى فعال باشند.

رشيدى با بيان اين كه انجمن‌ها و شبكه‌هاى فناورى داراى چند لايه‌ ملى و بين‌المللى هستند تصريح كرد: شبكه‌ پارك‌هاى علمى و فناورى هم يك ساختار رسمى است كه نقطه مقابل NGO است. در اين زمينه موفق شديم تا از دبيرخانه‌ كامستك مجوز استقرار دبيرخانه‌ شبكه‌ پارك‌هاى علم و فناورى جهان اسلام را در پارك علم و فناورى گيلان اخذ كنيم. هم اكنون دبيرخانه‌ اين شبكه در پارك علم و فناورى گيلان شروع به فعاليت كرده و در زمينه انجمن‌ها بيشترين عضويت را در انجمن پارك‌هاى علم و فناورى آسياى جنوب شرقى داريم.