مرکز رشد شريف صفحه نخست

جزئيات تسهيلات بنياد نخبگان به برترينهاى علمى/ ايجاد دفتر بنياد در 2 دانشگاه

معاون فرهنگى و امور نخبگان بنياد ملى نخبگان با اشاره به جزئيات تسهيلات بنياد به نخبگان كشور گفت: به منظور انجام امور مربوط به نخبگان دفاتر بنياد در دو دانشگاه صنعتى شريف و علوم پزشكى تهران ايجاد مى شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر سيد حسن حسينى در نشست معاونت علمى و مسئولان بنياد ملى نخبگان با برترين هاى آزمون سراسرى و دارندگان مدال المپيادها با اشاره به جزئيات حمايت هاى بنياد ملى نخبگان افزود: بخشى از حمايت هاى اين بنياد به برگزيدگان المپيادهاى علمى دانش آموزى تعلق دارد كه اين افراد در سه سطح رده بندى مى شوند.

معاون فرهنگى و امور نخبگان بنياد ملى نخبگان با بيان اينكه به نخبگان سطح يك 50 هزار تومان، سطح دو 130 هزار تومان و سطح سه 190 هزار تومان به عنوان كمك هزينه تخصيلى اعطا مى شود، اظهار داشت: اين حمايت در صورت پويايى آنها در هنگام دانشجويى ادامه خواهد داشت.

حسنى اضافه كرد: علاوه بر اين برگزيدگان آزمونهاى جامع پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى، دانش آموختگان برتر آموزشى- پژوهشى و فناورى دانشگاه ها، برگزيدگان جشنواره هاى رازى، خوارزمى، شيخ بهايى و برگزيدگان از ميان مخترعان و مكتشفان نيز تحت حمايت بنياد قرار مى گيرند.

وى با اشاره به تسهيلات بنياد به افراد تحت پوشش اين بنياد يادآور شد: برگزيدگان آزمون سراسرى مى توانند از تسهيلات نظام وظيفه استفاده كنند. اين افراد در صورتى مى توانند پروژه هاى تحقيقاتى را به جاى سربازى انجام دهند كه فارغ التحصيل شده باشند. اين افراد مى توانند پروژه اى را تحت نظارت ستاد مشترك نيروهاى مسلح اجرايى و در پايان كارت پايان خدمت را دريافت كنند.

حسينى خروج بدون وثيقه از كشور براى فعاليت هاى كوتاه مدت علمى، كمك هزينه هاى تحصيلى و كمك هزينه مسافرتهاى علمى مورد تاييد بنياد را از ديگر تسهيلات اين نهاد نام برد و خاطر نشان كرد: حمايت هاى بنياد ملى شامل دوره هاى پسا دكترى نيز مى شود به گونه اى كه اين دسته از محققان دوره پسا دكترى معادل استاديار سطح يك كمك هزينه تحصيلى دريافت مى كنند.

معاون فرهنگى و امور نخبگان بنياد ملى نخبگان اعتبار پژوهشى ويژه استادياران جوان به ميزان 20 ميليون تومان و كمك هزينه خريد و يا ساخت مسكن را از ديگر تسهيلات بنياد ذكر كرد و گفت: علاوه بر اين تسهيلات، در 6 ماهه دوم سال جارى اين بنياد برنامه هاى فرهنگى در قالب اردوهاى زيارتى و راهيان نور، سفرهاى علمى و فرهنگى، اردوهاى ايرانگردى و طرح آموزشى- پژوهشى ميراث فرهنگى برگزار مى كند.

راه اندازى دفتر بنياد در 2 دانشگاه

وى از راه اندازى دفتر بنياد ملى نخبگان در دانشگاه صنعتى شريف خبر داد و گفت: با توجه به پذيرش برترين هاى آزمون سراسرى در دانشگاه صنعتى شريف اقدام به راه اندازى دفتر بنياد ملى نخبگان در اين دانشگاه كرديم و نماينده اى از اين نهاد در دانشگاه حضور دارد تا به سوالات نخبگان پاسخ دهند.

وى ايجاد دفتر بنياد نخبگان در دانشگاه علوم پزشكى تهران را از ديگر برنامه هاى اين بنياد عنوان كرد و اظهار داشت: ايجاد دفتر بنياد ملى نخبگان در دانشگاه علوم پزشكى تهران در دستور كار است كه به زودى راه اندازى مى شود.