مرکز رشد شريف صفحه نخست

تدوين نظام ملى نوآورى كشور / نهايى شدن نظام رتبه‌بندى ملى دانشگاه‌ها

دبير شوراى عالى عتف با اعلام تدوين نظام ملى نوآورى كشور از نهايى شدن نظام رتبه‌بندى ملى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى و ارائه آن به وزير علوم براى تاييد و ابلاغ خبر داد.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، دكتر مهدى نژاد نورى با اعلام اين مطلب در حاشيه شصت و ششمين جلسه كميسيون دائمى شوراى عالى عتف گفت: يكى از موضوعات مهمى كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت، شيوه‌هاى تدوين اولويت‌ها و نظارت بر اجراى آن توسط كميسيون‌هاى تخصصى بود كه چگونه و از چه طريقى اولويت‌ها را شناسايى كنيم تا بتوان به شيوه جهشى كارها را انجام داد و در نهايت بازخوردها را دريافت كرد تا در اصلاح اسناد اعمال شود. حاصل اين بحث در جلسه اين بود كه دبيرخانه شوراى عالى عتف «نظام ملى نوآورى» را با توجه به كارهاى مشابه قبلى تدوين كند تا پس از تصويب در كميسيون دائمى در صحن شوراى عالى عتف مطرح و پس از تصويب ابلاغ شود تا مبناى نوآورى‌هاى علمى كشور قرار بگيرد.

دبير شوراى عالى عتف با بيان اينكه موضوع ديگر جلسه كميسيون دايمى در خصوص رتبه‌بندى دانشگاه‌ها بود، گفت: در حال حاضر نظام رتبه‌بندى اختصاصى ايران براى دانشگاه‌ها تدوين و به وزير علوم تحويل داده شده است تا پس از تاييد وزير، اجرا شود. در اين نظام پيش از 50 درصد امتياز براى فعاليت‌هاى پژوهشى و فناورى است و ساير امتيازها مربوط به بحث‌هاى آموزشى، دانشجويى، فرهنگى و اجتماعى و روابط بين‌الملل است. اين نظام به نحوى تدوين شده كه دانشگاه‌هايى كه در خدمت توسعه علمى و فرهنگى كشور هستند بيشترين امتياز را كسب كنند.

وى در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبنى بر اينكه آيا معاونت پژوهش و فناورى مسئول اجراى رتبه بندى خواهد بود، افزود: الزاما مجرى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها معاونت پژوهش و فناورى وزارت علوم نخواهد بود و ممكن است اين مسووليت به پايگاه استنادى علوم جهان اسلام (ISC) و يا پژوهشگاه فناورى اطلاعات كه مسوول اجراى سمات ملى است داده شود و يا در مقطعى اين مسووليت به انجمن‌هاى علمى سپرده شود.

مهدى نژاد نورى با بيان اينكه موضوع بعدى جلسه، ارائه گزارشى از هشتمين جلسه شوراى عالى عتف بود كه اخيرا به رياست وزير علوم برگزار شد تصريح كرد: در جلسه كميسيون دائمى به اطلاع اعضاء رسيد كه چون ديوان محاسبات طى نامه‌اى دلايل تاخير ارائه گزارش عملكرد پژوهشى دستگاه‌هاى اجرايى در سال 88 به مجلس را از شوراى عالى عتف خواسته بود در جلسه شورا تصويب شد كه با ارسال نامه‌اى به رييس مجلس تاريخ ارائه گزارش عملكرد پژوهشى دستگاه‌ها از ارديبهشت‌ماه هر سال به شهريورماه به تعويق بيفتد. پس از طرح اين موضوع اعضاى كميسيون قانع شدند كه سرعت عمل بيشترى بايد در تهيه گزارش‌هاصورت دهند.

به گفته مهدى‌نژاد حدود 84 درصد گزارش عملكرد پژوهشى دستگاه‌هاى اجرايى در سال 89 تكميل شده و قرار است تا پايان مهرماه به مجلس شوراى اسلامى تقديم شود. دبير شوراى عالى عتف تصريح كرد: موضوع بعدى كه در جلسه روز چهارشنبه كميسيون دايمى شوراى عالى عتف مطرح شد، گزارش عملكرد موسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگانى بود كه قبلا وابسته به وزارت بازرگانى بود و به عنوان مغز متفكر اين وزارتخانه در فعاليت‌هاى آموزشى و پژوهشى فعاليت مى‌كرد اما در حال حاضر با ادغامى كه اين وزارتخانه با وزارت صنايع و معادن داشته است مسئوليت اين موسسه فراتر از مسايل بازرگانى رفته و بحث‌هاى صنعت و معدن را هم در بر مى‌گيرد.

وى افزود: گزارش اين موسسه داراى چند ابهام بود، اينكه آيا اين موسسه مديريت تحقيقات را بر عهده دارد و يا تحقيقات وزارت صنعت، معدن و تجارت را انجام مى‌دهد و آيا اين موسسه اتاق فكر اين وزارتخانه است. همچنين موضوع تاسيس پژوهشگاه وزارت صنايع و معادن سابق توسط شوراى عالى ادارى و ارتباط آن با اين موسسه مورد ابهام اعضاء بود.