مرکز رشد شريف صفحه نخست

تصويب نهايى آئين‌نامه قانون حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان تا يك ماه آينده

معاون پژوهشى و برنامه‌ريزى بنياد ملى نخبگان با بيان اين‌كه آئين‌نامه‌هاى مختلفى در مورد قانون حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان از سوى شوراى عالى عتف و معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى به دولت پيشنهاد شده است، گفت: دولت فعلاً در حال بررسى اين آئين‌نامه‌ها است كه اميدواريم تا يك ماه آينده با تصويب نهايى آئين‌نامه اين قانون توسط هيات وزيران، وضعيت شركت‌هاى دانش‌بنيان مشخص شود.

دكتر آريا الستى در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، اظهار كرد: با توجه به اين‌كه حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان، يكى از ابزارهاى قابل توجه نظام نخبگان كشور است، معاونت علمى و فناورى رياست‌ جمهورى به شدت پيگير نهايى شدن تصويب و ابلاغ آئين‌نامه اين شركت‌ها است.

وى با اشاره به تخصيص اعتبار قابل توجه در قالب صندوق نوآورى و شكوفايى، افزود: با توجه به پيش‌بينى منابع لازم و حمايت‌ها و معافيت‌ها در اين صندوق، كار تدوين آئين‌نامه زمان‌بر خواهد بود، چرا كه بايد دقت شود منابع صندوق در جامعه هدف و به نحو مقتضى هزينه شود و در اين مورد انحرافى صورت نگيرد. الستى تصريح كرد: اين شركت‌ها قادر خواهند بود در صورت تأسيس، كارهاى برجسته‌اى در حوزه‌هاى مختلف انجام دهند؛ بنابراين تدوين راهكار و آئين‌نامه كه چه شركت‌هايى مى‌توانند دانش‌بنيان باشند، مهم و زمان‌بر خواهد بود.

وى در پاسخ به اين پرسش كه بالاخره متولى نهايى شركت‌هاى دانش‌بنيان وزارت علوم خواهد بود يا معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهوى، تصريح كرد: تصميم در اين خصوص بر عهده دولت خواهد بود، اما پيشنهاد آيين‌نامه‌هاى مختلف به هيچ عنوان موازى كارى نيست، چرا كه براى تدوين بهترين آئين‌نامه در اين مورد هر پيشنهادى از سوى وزارتخانه‌ها و نهادهاى مختلف قابل بررسى است، به‌ عنوان مثال طبق طرح‌هاى واصله آئين‌نامه‌هاى پيشنهادى از سوى شوراى عالى عتف و حتى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى، امروز به هيأت دولت ارائه شده و اين كاملاً طبيعى است، چرا كه مساله شركت‌هاى دانش‌بنيان و حوزه فعاليت اين شركت‌ها در همه عرصه‌ها قابليت بسط و گسترش دارد.

معاون پژوهشى و برنامه‌ريزى بنياد ملى نخبگان با اشاره به اينكه پيشنهادها در خصوص شركت‌هاى دانش‌بنيان با خروجى مجلس كاملا‌ً متفاوت بود، خاطرنشان كرد: مجلس، مسووليت تدوين آئين‌نامه را به شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى(عتف) كه رياست‌ آن را رئيس‌جمهور بر عهده دارد، واگذار كرده است، بنابراين اگر متولى اجرايى اين شركت‌ها نهادى به جز شوراى مذكور باشد، نظارت و برنامه‌ريزى‌ها از اين كانال صورت خواهد گرفت و در اينكه مسوول صندوق نوآورى و شكوفايى، وزارت علوم باشد يا معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى يا حتى يك وزارتخانه ديگر، تفاوتى نخواهد كرد.