مرکز رشد شريف صفحه نخست

مهم‌ترين برنامه بنياد ملى نخبگان: تنظيم سريعتر سند راهبردى كشور در امور نخبگان

معاون پژوهش و برنامه‌ريزى بنياد ‌ملى نخبگان گفت: على‌رغم حضور نخبگان علمى در عرصه سياست‌گذارى‌هاى كلان كشور، اين ميزان از مشاركت كافى نيست و مى‌تواند بيشتر از اين‌ها باشد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، آريا الستى در هفتمين نشست فصلى رؤساى دفاتر استانى بنياد ملى نخبگان با مسوولان بنياد ملى نخبگان كه به ميزبانى استان زنجان برگزار شد با بيان اين‌كه در حال حاضر مهم‌ترين برنامه بنياد، تدوين سند راهبردى كشور در امور نخبگان است، گفت: برنامه‌هايى به صورت جسته و گريخته در خصوص حضور نخبگان در عرصه‌هاى مختلف، مخصوصاً شوراهاى سياست‌گذارى اجرا مى‌شود، اما با تدوين و تصحيح نهايى سند، اين رويكردها و برنامه‌ها شكل جدى و مؤثرترى به خود خواهد گرفت.

وى با بيان اين‌كه حضور نخبگان جوان در مجامع سياست‌گذارى از مدتى قبل در كشور شروع شده است، تصريح كرد: تشكيل ستادهاى مختلف شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى، كانون‌هاى دانش و صنعت و انجمن‌هاى مختلف علمى از مصاديق اين مشاركت است، اما بايد اين زمينه‌ مشاركت، تسهيل شده و در عين حال افزايش يابد. الستى تصريح كرد: اگر بتوانيم كسانى را تربيت كنيم كه در اين مجامع نقش‌آفرينى كنند، كمك زيادى به رشد كشور خواهيم كرد. البته در حال حاضر در دانشگاه‌ها تشكل‌هاى جدى در اين خصوص ايجاد شده است كه به نقد و بررسى زمينه‌هاى مختلف تخصصى در كشور مى‌پردازند. همچنين جوانانى در اين عرصه فعاليت مى‌كنند كه از طريق اين كانال وارد شوراهاى تخصصى و سياست‌گذارى شده‌اند.

وى خاطرنشان كرد: بنياد ملى نخبگان براى تقويت حضور نخبگان در عرصه‌هاى تخصصى، اقداماتى انجام داده است، اما كافى نيست، چرا كه بايد اين حضور و مشاركت، سازماندهى شود و اين امر به ‌واسطه تنظيم صحيح سند راهبردى كشور در امور نخبگان محقق خواهد شد. معاون پژوهش و برنامه‌ريزى بنياد ملى نخبگان به جايگاه نخبگان در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور اشاره كرد و گفت: طى سال‌هاى اخير، اقدامات خوبى در زمينه ارتباط بين دانشگاه و صنعت و جامعه صورت گرفته كه حجم قراردادهاى دانشگاه و صنايع، دليلى بر اين مدعا است كه همه اين اقدامات در جهت نيل به اهداف سند چشم‌انداز كشور انجام شده، اما با توجه به اين‌كه آرمان‌هاى نظام‌ جمهورى اسلامى در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، آرمان‌هاى بلندى است، اين حجم كار نيز مى‌تواند كافى نباشد و نيازمند تلاش و همت بيشترى در اين ‌زمينه هستيم.

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به سند راهبردى كشور در امور نخبگان تاكيد كرد: سند مذكور به سه صورت سند خلاصه، سند مبسوط و سند پشتيبان تدوين خواهد شد تا بتواند در قالب يك سند جامع و كامل به همه سوالات مرتبط به حوزه نخبگان، پاسخ درخور و مناسبى ارائه دهد.

به گزارش ايسنا، در نشست دو روزه رؤساى دفاتر استانى بنياد ملى نخبگان با مسوولان كشورى اين بنياد، علاوه بر مطالعه و بررسى سند راهبردى كشور در امور نخبگان، اولويت‌هاى پژوهشى و برنامه‌ريزى فرهنگى و امور نخبگان، توسعه مديريت و منابع و ارتباطات و اطلاع‌رسانى، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رييس دفتر استانى بنياد ملى نخبگان زنجان نيز در ابتداى اين نشست، با بيان اين‌كه برگزارى اين جلسات در استان‌هاى مختلف بركات زيادى به دنبال خواهد داشت، خاطرنشان كرد: آشنايى رؤساى دفاتر استانى بنياد ملى نخبگان با مسائل، مشكلات و پيشرفت‌هاى ساير استان‌ها و برگزارى جلسات مركز از مهم‌ترين مزيت‌هايى است كه از برگزارى نشست‌ها در مراكز استان‌ها حاصل مى‌شود. به عنوان مثال استان زنجان داراى كاستى‌ها و پتانسيل‌هايى است كه در قالب ميزبانى اين نشست نمود پيدا مى‌كند، اشراف به كاستى‌ها و مشكلات زيرسازى در شهرها مى‌تواند براى برخوردارى آن منطقه از امكانات بيشتر و بالاتر مؤثر واقع شود.