مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت‌هاى معاونت‌ علمى و فناورى از طرح‌هاى دانش بنيان در جشنواره علم‌ تا عمل

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از اعطاى تسهيلات به طرحهاى دانش بنيان خبر داد و گفت: با برگزارى دومين جشنواره علم تا عمل طرحهاى برتر در راستاى اعطاى هداياى فناورانه شناسايى مى شوند.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر نسرين سلطانخواه در نشست خبرى پيش از ظهر يكشنبه با اشاره به برگزارى دومين جشنواره علم تا عمل از دوشنبه 14 شهريورماه افزود: در اين دوره از جشنواره طرحهايى مورد پذيرش قرار گرفت كه در مرحله تجارى سازى قرار دارند ولى به توليد انبوه نرسيده اند .

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى به حمايت هاى اين معاونت از اين دسته از طرحهاى تحقيقاتى خبر داد و اظهار داشت: در اين راستا تسهيلات مادى در قالب وام و گرنت هاى پژوهشى به طرحهاى تحقيقاتى عرضه مى شود كه معمولا از طريق ستادهاى فناورى راهبردى معاونت و يا مستقيما از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى به طرحها و شركتهاى دانش بنيان از طريق صندوقهاى علم و فناورى كه به صورت كارگزار فعاليت مى كنند، اعطا مى شود. وى اعطاى اين تسهيلات را به صورت قرض الحسنه دانست و ادامه داد: زمان بازپرداخت اين تسهيلات يك تا دو ساله است به گونه اى كه سر رسيد اولين قسط آن يك تا دو سال بعد از دريافت وام است.

سلطانخواه با اشاره به شروط پرداخت اين تسهيلات، خاطرنشان كرد: اعطاى وام به طرحهاى تحقيقاتى و دانش بنيان نياز به وثيقه هاى سنگين بانكى ندارد و متقاضيان به راحتى مى ‌توانند اين وام را دريافت كنند. معاون علمى و فناورى رياست جمهورى، با ابراز اميدوارى از راه اندازى صندوق شكوفايى و نوآورى خاطرنشان كرد: با راه اندازى صندوق نوآورى و شكوفايى كه اساسنامه و آيين‌نامه‌ آن اوايل سال جارى براى تصويب به هيئت وزيران ارسال شده است، اميدواريم سقف وامهاى اعطا شده به طرحها و شركتهاى دانش بنيان افزايش يابد.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى از آغاز به كار دومين جشنواره علم تا عمل از دوشنبه 14 شهريورماه خبر داد و گفت: در اين جشنواره احكام حداقل 10 كانون جديد هماهنگى دانش و صنعت در مراسم افتتاحيه‌ اين جشنواره‌ و نمايشگاه علم تا عمل اعطا مى شود علاوه بر اين قرارداد چندين طرح كلان ملى فناورى از سوى معاونت علمى با ساير مراكز در هفته‌ پژوهش به امضا خواهد رسيد.

سلطانخواه با بيان اينكه در اين دوره از جشنواره 2 هزار و 675 طرح از استانهاى كشور به جشنواره‌ و نمايشگاه علم تا عمل ارسال شده است، اظهار داشت: با توجه به محدوديت پذيرش طرحها، كميته هاى داورى استانى حدود هزار و 174 طرح را براى حضور در جشنواره و نمايشگاه انتخاب شدند كه در 31 غرفه جداگانه عرضه مى شود.

رئيس بنياد ملى نخبگان از انتخاب طرحهاى برتر استانى خبر داد و افزود: از ميان طرحهاى انتخاب شده هيئت داوران استانى، طرحهاى برگزيده را به معاونت معرفى كردند كه در نهايت هيئت داوران 25 طرح برگزيده كشورى را انتخاب كرد و در اين جشنواره معرفى خواهند شد.

وى خاطرنشان كرد: با برگزارى اين جشنواره درصدد هستيم تا زمينه اى براى آشنايى فناوران و نوآوران با سرمايه گذاران و استفاده كنندگان محصولات فراهم شود. اين امر منجر به تجارى سازى دستاوردهاى دانش بنيان مى شود. سلطانخواه همچنين در اين نشست از انتخاب طرحهاى برتر به عنوان هداياى فناورانه خبر داد و يادآور شد: در دومين جشنواره علم تا عمل طرحهاى دانش بنيان عرضه شده در راستاى انتخاب آنها به عنوان هداياى فناورانه شناسايى مى شود.