مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور موسسه خدمات فناورى تا بازار در دومين نمايشگاه «علم تا عمل»

موسسه خدمات فناورى تا بازار به ‌منظور معرفى توانمندى‌هاى خود در زمينه ارائه خدمات توسعه فناورى و با هدف آشنايى شركت‌هاى دانش‌بنيان و فناوران حقيقى با ساختارهاى حمايتى اين موسسه در امر تجارى‌سازى فناورى‌هاى نوين، در دومين نمايشگاه علم تا عمل شركت مى‌كند.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، بخش دستاوردهاى حوزه تجارى‌سازى با معرفى توانمندى‌هاى خدمات توسعه فناورى و تجارى‌سازى، به موسسه خدمات فناورى تا بازار و پايگاه‌هاى 16 گانه آن و نيز كارگزاران ارائه دهنده خدمات مستقر در كريدور اختصاص دارد.

دومين نمايشگاه علم تا عمل از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى طى 5 روز برپايى خود از تاريخ 13 تا 17 شهريورماه در محل مصلى تهران، به معرفى دستاوردهاى علمى استان‌هاى سراسر كشور مى‌پردازد.

بر اساس اين گزارش، موسسه خدمات فناورى تا بازار با هدف تكميل زنجيره تجارى‌سازى فناورى‌هاى پيشرفته، ايجاد شده و با ايجاد ساز و كارى مشتمل بر 16 پايگاه ارائه خدمات توسعه فناورى، به حمايت و تسهيل روند تجارى‌سازى محصولات و دستاوردهاى شركت‌هاى دانش بنيان حوزه فناورى نانو مى‌پردازد.