مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعلام نتايج رتبه‌بندى ملى دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشى كشورتا پايان امسال

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى، از اعلام نتايج نهايى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى كشور بر اساس شاخص‌هاى «ملى»، در سال جارى خبر داد.

دكتر مهدى‌نژاد نورى در گفت‌وگو با خبرگزارى ايسنا، پيش از تشريح اين شاخص‌ها گفت: آيين‌نامه رتبه‌بندى ملى دانشگاه‌ها و مؤسسات ‌آموزش عالى و پژوهشى نيز، پس از تاييد وزير علوم، احتمالا تا شروع سال تحصيلى جديد ابلاغ خواهد شد. وى يادآور شد: شاخصهاى تعيين شده، پس از ارائه پيشنهادات معاونت‌هاى مختلف وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، بررسى و به كميته نهايى‌سازى شاخص‌ها ارائه شده كه پيش از مهر ماه سال جارى، مراحل نهايى را پشت سر خواهد گذاشت.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى با تأكيد بر ضرورت وجود شاخص‌هاى داخلى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى، منطبق با اهداف و منافع ملى كشور كه تدوين آن، ‌بر اساس برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناورى نهاده شده است، اين شاخص‌ها را به دو دسته «راهبردى» و «عملكردى» تقسيم كرد.

مهدى‌نژاد نورى، چهار شاخص «الگوى اسلامى - ايرانى پيشرفت و تعالى» ، « موقعيت منطقه‌يى و شرايط امنيتى» ، « عدالت اجتماعى» و «ظرفيتهاى موجود» را از جمله شاخص‌هاى «راهبردى» در رتبه‌بندى ملى دانشگاه‌ها و مؤسسات آ‌موزش عالى و پژوهشى برشمرد و در تبيين شاخص‌هاى «عملكردى» رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و موسسات آ‌موزش عالى و پژوهشى نيز گفت: «پژوهش و فناورى»، «‌آموزش و دانشجويى» «فرهنگى و اجتماعى» و « ارتباطات علمى بين‌المللى» مجموع شاخص‌هاى تعيين شده در بخش «عملكردى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى است.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم با اشاره به نقش مهم پژوهش و فناورى در توسعه علمى كشور،‌ بر اين نكته تأكيد كرد كه حداقل 50 درصد امتيازات كلى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى كشور به شاخص عملكردى «پژوهش و فناورى» اختصاص خواهد يافت. به گفته وى، توليد علم، هدفمندى پژوهش، تبديل علم به ثروت، ارتباط دانشگاه با جامعه و ... از جمله مواردى هستند كه بر اساس آنها شاخص عملكردى «پژوهش و فناورى» تعريف مى‌شود.

همچنين سطح كيفى آموزش، تعداد دانشجو و تنوع رشته و مقطع تحصيلى، مهارت، خلاقيت و قدرت ابتكار و نوآورى دانش آموختگان و ... ، موضوعات شاخص عملكردى «آموزش و دانشجويى» را تشكيل مى‌دهند. مهدى‌نژاد نورى درباره ديگر شاخص‌هاى عملكردى رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى شامل «آموزش و دانشجويى و «فرهنگى و اجتماعى» توضيح داد: يكى از مواردى كه در رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى مهم به نظر مى‌رسد، فضا و محيطى است كه دانشجويان در آن تربيت مى‌شوند و نيز مجموعه تعاملات دانشگاه با دانشجويان است.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى از « ارتباطات علمى بين‌المللى» به عنوان چهارمين شاخص «عملكردى» رتبه‌بندى دانشگاه‌ها و موسسات آ‌موزش عالى و پژوهشى كشور ياد كرد و گفت: همكارى‌هاى علمى بين‌المللى دانشگاه‌ها يكى از شاخص‌هاى مهم ارزيابى است؛ چرا كه دانشگاه نمى‌تواند بدون موفقيت در جذب دانشجويان خارجى، نمى‌تواند پيام جهانى داشته باشد. از سوى ديگر، همكارى‌هاى علمى بين‌المللى دانشگاه‌ها، زمينه‌ساز پيشرفت و توسعه و تامين كننده بخشى از اهداف نقشه جامع علمى كشور است.

وى اعلام رتبه‌بندى‌ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى و نيز اجراى آن را از نظر قانونى، وظيفه وزارت علوم دانست و تأكيد كرد: بر اساس اين رتبه‌بندى، بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى و نيز اعتبارات 10 دانشگاه برتر كشور اختصاص خواهد يافت.