مرکز رشد شريف صفحه نخست

عرضه هزار دستاورد فناورانه / تهيه اولين سند تجارى سازى ايده تا عمل

معاون فناورى و نوآورى معاون علمى و فناروى رياست جمهورى از برگزارى جشنواره علم تا عمل خبر داد و گفت: در اين جشنواره يك هزار طرح فناورانه عرضه مى شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمودرضا آقاميرى در نشست خبرى صبح امروز سه شنبه با اشاره به برگزارى دومين جشنواره علم تا عمل افزود: اين جشنواره از 13 تا 17 شهريور ماه با شعار "تجارى سازى با محوريت توسعه خلاق" در مصلى تهران برگزار مى شود. معاون فناورى و نوآورى معاون علمى و فناروى رياست جمهورى اظهار داشت: در اين راستا استانهاى كشور بر اساس توانايى توليد طرحهاى فناورانه به 3 منطقه تقسيم شدند و طرحهاى هر منطقه به دبيرخانه استانى ارسال شد.

وى با بيان اينكه طرحهاى ارسالى به دبيرخانه ها توسط كارگروههاى استانى مورد ارزيابى قرار گرفت، اضافه كرد: طبق ارزيابى هاى اوليه تعداد طرحهاى ارسالى در منطقه يك، 40 طرح، منطقه دو، 30 طرح و منطقه سه، 25 طرح در نظر گرفته شد ولى به دليل حجم زياد طرحها، ميزان دستاوردهاى تحقيقاتى به ترتيب 60، 40 و 30 طرح افزايش يافت.

آقاميرى رسيدن طرح به مرحله تجارى سازى را از شروط انتخاب طرحهاى ارسالى ذكر كرد و ادامه داد: مستندات دستاوردهايى كه در دومين جشنواره علم تا عمل عرضه مى شود، در قالب كتابى منتشر خواهد شد و به اين ترتيب اولين سند تجارى سازى ايده تا عمل در اين جشنواره عرضه مى شود.

وى تعداد طرحهاى عرضه شده در اين نمايشگاه را هزار محصول فناورانه دانست و خاطر نشان كرد: از ميان استانها دو استان سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختيارى به دليل ضعف كارگروه استانى طرحى به دبيرخانه ارسال نكرده اند.

معاون فناورى و نوآورى معاون علمى و فناروى رياست جمهورى، ايجاد دالان تسهيل كنندگان را يكى از برنامه هاى اين جشنواره نام برد و گفت: تاكنون اين دالان از سوى ستاد توسعه فناورى نانو و پارك فناورى پرديس برگزار شده است و سومين دالان از سوى معاونت علمى در اين جشنواره و نمايشگاه راه اندازى مى شود و طى آن شركت كنندگان با نحوه تجارى سازى ايده هاى خود آشنا مى شوند.

آقاميرى ايجاد 18 كارگاه آموزشى در زمينه هاى مالكيت فكرى، تجارى سازى، ثبت ايده، يافتن مشاوره و مطالعات بازاربابى را از ديگر برنامه هاى جانبى اين جشنواره عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين 16 طرح موفق اولين جشنواره علم تا عمل در دومين جشنواره عرضه مى شود تا بتوانند تجارب خود را در اختيار شركتهاى دانش بنيان قرار دهند.

وى همچنين از رونمايى از چند نقشه راهبردى كانونهاى هماهنگى دانش و صنعت در جشنواره و نمايشگاه علم تا عمل خبر داد و اظهار داشت: همزمان با برگزارى اين جشنواره احكام 20 كانون جديد هماهنگى دانش و صنعت اعطا مى شود.