مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايران جزء 10 كشور دنيا در مدال‌هاى علمى/ ايجاد مركز رشد دانش‌پژوهان جوان

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور با بيان اينكه ايران جزء 10 كشور اول در كسب مدالهاى علمى در دنيا است، گفت: ايجاد يك مركز رشد باشگاه دانش پژوهان جوان موجب تبادل تجارب ميان اعضاى اين مركز علمى مى شود. به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر نسرين سلطانخواه، در گردهمايى دانش آموختگان و اعضاى باشگاه دانش پژوهان جوان، تعداد دارندگان مدالهاى المپيادى را بيش از 4 هزار نفر دانست و اظهار داشت: امروز مديران و مربيانى كه در باشگاه دانش پژوهان جوان استعدادها و پتانسيل هاى جوانان را هدايت مى كنند، خود از دانش آموختگان اين باشگاه بودند كه در جايگاه استادى و هيئت علمى در دانشگاهها حاضر هستند.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با اعلام اينكه ايران جزء 10 كشور اول در كسب مدالهاى رقابتهاى المپيادهاى علمى دانش آموزى جهان است، افزود: هر ساله حدود 280 نفر به تعداد اعضاى باشگاه و المپياديها اضافه مى شود. وى يادآور شد: اين افزايش ظرفيت علمى در كشور مسئوليت و تعهد بيشترى براى سياستگذاران و برنامه ريزان ايجاد مى كند ضمن آنكه جامعه و ملت بزرگ ايران چشم اميد به اين نام آوران دارند تا آنها منشا و نقطه آغاز پيشرفت علمى در كشور و رسيدن به قله هاى بلند پيشرفت علمى باشند.

سلطانخواه با اشاره به دستاوردهاى اخير محققان كشور، خاطرنشان كرد: خوشبختانه پيشرفتها و توفيقات خوبى در حوزه علم و فناورى حاصل شده است و همين امر به تغيير جغرافياى توليد علم در سطح جهان كمك كرده است. رئيس بنياد ملى نخبگان با اشاره به سرعت تغيير جغرافياى توليد علم، گفت: ايران با اين شتاب علمى و فناورى خود مى تواند در عرصه توليد علم در خاورميانه نقش كليدى داشته باشد از اين رو نقش نخبگان در اين پيشرفت نقشى كليدى است.

وى افزود: مراكز علمى بسترها را براى شكوفايى فراهم مى كنند اما در نقطه آخر كه بايد از اين ظرفيتها به طور مطلوب استفاده شود، دچار كاستى هايى بوديم كه با توجه به اين سرمايه هاى انسانى و تكميل چرخه علم تا عمل لازم بود اين بنياد ايجاد شود. سلطانخواه به حمايت هاى اين بنياد از نخبگان و استعدادهاى برتر اشاره كرد و ادامه داد: از 4 هزار مدال آور در سطح ملى و جهانى به هزار و 301 نفر تسهيلات دانشجويى يا جوايز تحصيلى در سه سطح اهدا شد. 33 نفر هم به كسوت استادى دانشگاه رسيدند و يا از اعتبار پژوهشى استادياران جوان استفاده كردند.

به گفته وى بيش از 460 نفر از تسهيلات نظام وظيفه برخوردار شده و 366 نفر نيز براى دريافت تسهيلات مسكن به بانكهايى عامل معرفى شدند. معاون علمى و فناورى رياست جمهورى پيشنهاد ايجاد يك مركز رشد را به مسئولان باشگاه دانش پژوهان جوان ارائه داد و خاطر نشان كرد: برقرارى ارتباط ميان اعضاى باشگاه موجب تبادل تجارب ميان اعضا مى شود و در اين مسير بنياد ملى نخبگان از هيچ حمايتى فرو گذار نخواهد كرد.