مرکز رشد شريف صفحه نخست

فراخوان طرح‌هاى دانش بنيان براى ارائه درجشنواره و نمايشگاه ملى «علم تا عمل»

معاون توسعه فناورى پارك فناورى پرديس گفت: فرآيند فراخوان، ارزيابى، رتبه‌بندى و انتخاب طرح ها در جشنواره و نمايشگاه ملى «علم تا عمل» به كار گروه‌هاى پژوهش، فناورى و نوآورى استان‌ها واگذار شده كه در استان تهران موضوع از طرف كار گروه مذكور به پارك فناورى پرديس محول شده است.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، حسين صابرى با اعلام اين مطلب از شروع فرايند شناسايى و انتخاب طرح‌هاى دانش بنيان براى شركت در جشنواره علم تا عمل خبر داد و اظهار داشت: اين جشنواره در راستاى منويات مقام معظم رهبرى مبنى بر تشكيل زنجيره علم، فناورى، توليد محصول و تجارى سازى و توليد ثروت از فعاليت‌هاى نوآورى و فناورى به مناسبت هفته دولت از ‌١٣ تا ‌١٦ شهريورماه سال جارى توسط معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در مصلى امام خمينى (ره) تهران برگزار مى‌شود.

وى افزود: جشنواره علم تا عمل در جهت تحقق اهداف خود، علاوه بر شناسايى ومعرفى طرح‌ها و دستاوردهاى فناورى نوين و پيشرفته مراكز پژوهشى، دستگاه‌هاى اجرايى، شركت‌هاى دولتى و شركت‌هاى دانش بنيان غير دولتى براى نخستين بار به رتبه‌بندى اين دستاوردها در سطح ملى نيز اقدام مى‌كند.

صابرى گفت: تعداد سهميه استان تهران در معرفى و نمايش طرح‌هاى برتر به جشنواره مذكور، ‌٤٠ طرح بوده كه از اين ميان، ‌١٠ طرح اول كانديداى معرفى به هيات داوران جشنواره براى انتخاب ‌٢٥ طرح ملى مى‌باشند.

معاون توسعه فناورى پارك فناورى پرديس در پايان خاطرنشان كرد كه تمام واجدين شرايط (صاحبان طرح‌هاى فناورانه و دانش بنين در بخش خصوصى و دولتى) در صورت تمايل به حضور در اين جشنواره ملى، مى‌توانند طرح‌هاى خود را با تكميل كاربرگ‌هاى ثبت‌نام از طريق تارنماى www.isti.ir/nste حداكثر تا نيمه مرداد ماه به دبيرخانه جشنواره ارسال كرده و اطلاعات تكميلى را از طريق تارنماى فن بازار ملى ايران به نشانى www.techmart.ir دريافت كنند.