مرکز رشد شريف صفحه نخست

مدير فن بازار ملى ايران: ثبت بيش از 3 هزار و 400 داده در بانك اطلاعات فناورى كشور

مدير فن بازار ملى ايران از ثبت بيش از 3 هزار و 400 داده در بانك اطلاعات فناورى كشور خبر داد و گفت: تاكنون 6 هزار متخصص در حوزه هاى مختلف به عضويت پورتال اين فن بازار درآمدند.

به گزارش خبرگزارى مهر، سيد احمدرضا علائى طباطبائى، اين فن بازار را بزرگترين بانك اطلاعات فناورى كشور دانست و افزود: اين فن بازار در پارك علم و فناورى پرديس با هدف معرفى آخرين دستاوردها و فناوريهاى بومى كشور توسعه تعامل بخش صنعت با مجموعه هاى دولتى و شناسايى نيازمنديهاى تكنولوژيك كشور راه اندازى شد.

مدير فن بازار ملى ايران به ماموريت هاى اين فن بازار اشاره كرد و ياداور شد: عمده فعاليت اين درگاه علاوه بر راه اندازى بانك اطلاعات متخصصين كشور، در حوزه هاى پيشنهاد فناورى، فرصتهاى سرمايه گذارى يا تقاضاى فناورى، محصولات و تجهيزات صنعتى و خدمات فناورى فعال است.

وى با بيان اينكه تاكنون 6 هزار نفر از متخصصان و فناوران كشور به عضويت پورتال فن بازار ملى ايران درآمدند، اظهار داشت: همچنين بيش از 3 هزار و 400 داده در بانكهاى اطلاعاتى اين پورتال به ثبت رسيده است.

طباطبائى ادامه داد: در حال حاضر حدود هزار و 900 داده در بانك محصولات و تجهيزات صنعتى، 520 داده در بانك پيشنهاد فناورى، 230 داده در بانك تقاضاى فناورى، 320 داده در بانك خدمات فناورى و 450 داده در بانك متخصصين ثبت شده است.

مدير فن بازار ملى ايران خاطر نشان كرد: تمامى مجموعه هاى فعال در حوزه علم و فناورى و نيز بخشهاى صنعتى مى توانند براى ثبت اطلاعات محصولات، دستاوردها و فناوريهاى خود و همچنين بيان نيازمنديهاى تكنولوژيك و فرصتهاى سرمايه گذارى موجود به پايگاه اينترنتى فن بازار ملى ايران به نشانى www.techmart.ir مراجعه كنند.