مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون علمى‌و‌فناورى رييس جمهور:اختصاص70ميليارد تومان اعتبار به طرح‌هاى دانش‌بنيان

معاون علمى و فناورى رييس جمهور از اختصاص تسهيلات به طر‌ح‌هاى دانش بنيان تا سقف دو ميليارد تومان خبر داد.

دكتر سلطان‌خواه در گفت‌وگو با خبرگزارى ايسنا در خصوص ميزان بهره‌مندى طرح‌هاى دانش بنيان شركت‌هاى تعاونى دانش بنيان از تسهيلات بانك توسعه تعاون گفت: ميزان دريافت تسهيلات به ارزيابى مالى از طرح‌ها بستگى دارد اما برخى از طرح‌ها مى‌توانند تا سقف دوميليارد تومان از تسهيلات استفاده كنند.

وى افزود: تاكنون حدود 50 طرح دانش بنيان شركت‌هاى تعاونى دانش بنيان براى گذراندن مراحل دريافت تسهيلات وام به بانك توسعه تعاون معرفى شده و طرح هايى نيز وام خود را دريافت كرده‌اند.

معاون علمى و فناورى رييس جمهور تصريح كرد: از زمان آغاز تفاهم‌نامه بين معاونت علمى و فناورى و بنياد ملى نخبگان با وزارت تعاون و بانك توسعه تعاون در ارديبهشت سال 89، 20 ميليارد تومان از سوى بنياد ملى نخبگان و 50 ميليارد تومان از سوى بانك توسعه تعاون اختصاص يافته كه در صورت جذب اين اعتبارات، بودجه‌هاى بعدى اختصاص مى‌يابد.

وى با بيان اينكه اين اعتبارات نزد بانك توسعه تعاون قرار دارد، افزود: اعتبارات در قالب تسهيلات وام از طريق بانك توسعه تعاون به طرح‌هاى دانش بنيانى كه به لحاظ فنى، علمى و مالى ارزيابى و تاييد مى‌شود اختصاص مى‌يابد.