مرکز رشد شريف صفحه نخست

نتايج‌داورى‌خلاصه مقالات‌كنفرانس‌بين‌المللى‌«پاركهاى علم و‌فناورى آسيا 2011» اعلام شد

نتايج داورى خلاصه مقالات ارائه شده به كنفرانس بين‌المللى «پاركهاى علم و فناورى آسيا 2011» از سوى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان اعلام شد.

به گزارش ايسنا، منطقه اصفهان، صاحبان مقاله‌هاى ارسالى به كنفرانس بين‌المللى «پاركهاى علم و فناورى آسيا 2011» مى‌توانند نتايج داورى خلاصه مقالات را كه بر اساس ارتباط موضوعات آنها به محورها و موضوعات كنفرانس و همچنين سطح كيفى آنها انتخاب شده، از طريق سايت كنفرانس و با ورود نام كاربرى و كلمه عبور خود ملاحظه كنند.

همچنين نويسندگانى كه خلاصه مقالات آن‌ها پذيرش شده، بايد مقاله كامل خود را مطابق فرمت تعيين شده كنفرانس، حداكثر تا پايان وقت ادارى 9 تيرماه 1390 از طريق وب سايت كنفرانس به نشانى اينترنتى www.aspaisfahan2011.com به دبيرخانه ارسال كنند.

بر پايه اين گزارش، مقالات دريافتى در دو بخش ارايه شفاهى و درج در مجموعه مقالات پذيرفته مى‌شوند. علاقه‌مندان مى‌توانند براى كسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه كنفرانس به شماره تلفن 3871478-0311 تماس بگيرند.

به گزارش ايسنا، كنفرانس بين‌المللى «پاركهاى علم و فناورى آسيا 2011» از اول تا سوم آذرماه به ميزبانى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان در مهمانسراى عباسى اصفهان برگزار مى‌شود.