مرکز رشد شريف صفحه نخست

تجارى‌سازى تك‌محصولات توليدى و اجرايى كردن قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان

معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى برنامه‌هاى مهم معاونت در سال جارى را تجارى سازى تك محصولات توليد شده در كشور ، اجرايى كردن قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و راه‌اندازى صندوق ملى نوآورى و شكوفايى عنوان كرد.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، دكتر حسين سالار آملى در حاشيه مراسم اختتاميه اولين جشنواره ملى گل محمدى ايران درجمع خبرنگاران در خصوص مهمترين برنامه‌هاى سال جارى معاونت گفت: مهمترين برنامه معاونت، تجارى سازى نتايج تحقيقات است به طورى كه اگر تا كنون تك محصولاتى در كشور توليد و دانش فنى آن كسب شده است، با حمايت از آنها به سمت توليد انبوه اين محصولات پيش برويم.

وى افزود: دومين برنامه معاونت علمى اجرايى كردن قانون «حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان و تجارى سازى اختراعات و نوآورى‌ها»و راه‌اندازى صندوق ملى نوآورى و شكوفايى است كه آيين‌نامه اجرايى قانون و اساسنامه صندوق تهيه و توسط معاون علمى و فناورى به رييس جمهور داده شده است كه اميدواريم پس از بررسى عملياتى شود.

سالار آملى با اشاره به امضاى تفاهم‌نامه بين معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و وزارت تعاون جهت تشكيل تعاونى‌هاى دانش بنيان گفت: در اين راستا صندوقى تحت اين عنوان در بانك توسعه تعاون ايجاد شده است و تعاونى‌هايى كه طرح هاى دانش بنيان دارند مى‌توانند با ارائه طرح به معاونت علمى، پس از بررسى و تاييد، مورد حمايت قرار گيرند. وى افزود: تا كنون بيش از 40 طرح به معاونت ارسال و تعدادى هم به تاييد رسيده است.

سالار آملى با بيان اينكه كانون هماهنگى دانش و صنعت گلاب و گل محمدى‌ يكى از كانون‌هاى موفق كشور بوده است، گفت: انتظارى كه از كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت مى‌رود اين است كه در جهت ثروت زايى و ايجاد بستر لازم براى ثروت زايى مردم حركت كنند و اگر اين روند را ادامه داده و دستاوردهاى خود را در اختيار مردم قرار دهد، مى‌تواند در نظام ملى نوآورى نقش مهمى را ايفا كند.

وى افزود: با توجه به تدوين نقشه را هبردى گلاب و اسانس كشور، بايد پس از بررسى، برنامه عملياتى و اجرايى آن استخراج شود. معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در مراسم اختتاميه اولين جشنواره ملى گل محمدى ايران كه در باغ پرندگان قمصر كاشان برگزار شد، نيز اظهار كرد: شرايط و تحولات روز در پهنه مسائل علم و فناورى به گونه‌اى است كه قطعيتى بر تحليل‌هاى مرحله وجود ندارد و خدشه جدى بر روندهاى تحليل جزيى به وجود آورده است.

وى افزود: تحليل‌هاى جزيى در رابطه با توسعه علم و فناورى ناگزيرند جاى خود را به فراتحليل‌هاى به هم پيوسته‌اى بدهند. سالار آملى ادامه داد: نظريه‌هاى پيشرفت علم و فناورى، بدون شك بازار مكاره‌اى است كه يافتن محصول خوب از اين بازار، به قدرت و توانايى تحليل نياز دارد.

وى تصريح كرد: متاسفانه نگرش حاكم بر بخشى از فعاليتهاى علم و فناورى، نگرش خطى است كه توليد دانش فنى را در محدوده دانشگاه خلاصه مى‌كند؛ در حالى كه دانشگاه بايد در دل مردم بوده و به رفع نياز مردم بپردازد تا بتواند ثروت سازى را به عنوان مهمترين راس خدمات قرار دهد. نگرش خطى بازخورد مشخص را در روند توسعه علم و فناورى نداشته و نگرش عرضه گراست و تنها به توليد دانش فنى توجه مى‌كند.

سالار آملى با اشاره به تدوين نقشه راهبردى گلاب و گل محمدى در كانون هماهنگى دانش و صنعت گلاب و گل محمدى گفت: اميدواريم محورهاى اساسى و زمان‌بندى شده نقشه را استخراج كرده تا در قسمت‌هايى كه به طور مستقيم به توسعه ثروت در اين منطقه كمك مى‌كند جامه عمل بپوشانيم.

به گزارش ايسنا، در حاشيه بازديد معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از پژوهشكده اسانس هاى طبيعى قمصر، دبيرخانه دائمى جشنواره گل محمدى ايران نيز در اين پژوهشكده افتتاح شد.