مرکز رشد شريف صفحه نخست

جذب 832 ميليارد تومان اعتبار پژوهشى با سه سال اجراى قانون «يك درصد»

معاون علمى و فناورى رييس‌جمهور با تاكيد بر ضرورت ايجاد نظام ملى نوآورى علم و فناورى به جاى نگرش و نگاه خطى در اين حوزه ‌به اجراى قانون «اختصاص يك درصد از درآمد عملياتى دستگاه هاى اجرايى به پژوهش» اشاره كرد و گفت: در طول اجراى اين قانون در سال‌هاى 87 تا 89 با جذب اعتبارى حدود 832 ميليارد تومان از پنج هزار و 640 طرح تحقيقاتى حمايت شده است.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر نسرين سلطانخواه كه روز پنجشنبه در همايش «نقش مديريت و توسعه علم و فناورى در استقلال صنعتى كشور» سخن مى‌گفت، افزود: از اين ميزان اعتبار، 420 ميليارد تومان كه شامل 51 درصد بودجه حاصل از اجراى قانون يك درصد مى‌شود، از طريق دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى جذب شده است.

سلطانخواه گفت: دانشگاه صنعتى اميركبير سال گذشته با جذب 9 ميليارد تومان، رتبه دوم را در جذب اعتبارات قانون يك درصد داشته است.

سلطانخواه همچنين به تصويب قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان اشاره كرد و گفت: عملياتى شدن بودجه شركت‌هاى دانش‌بنيان از محل صندوق نوآورى و شكوفايى نياز به چابكى و حمايت ويژه دارد و اين نگرانى وجود دارد كه منابع اين صندوق نيز در چارچوب همان نگاه خطى صرف شود و ما در همان حلقه‌هاى اوليه علمى و پژوهشى معطل بمانيم.

معاون علمى و فناورى رييس‌جمهور افزود: مبناى اين قانون، تسهيل كسب و كار، حذف بروكراسى و مقررات پيچيده در ‌حمايت مالى از طرح هاى ريسك پذير و پشتيبانى از شركت‌هاى دانش‌بنيان است.

وى در ادامه افزود: در رشد فناورى سه عنصر زمان، هزينه و ريسك نقش دارند زيرا هر فناورى داراى عمر كوتاهى است و ما شاهد ظهور پياپى فناورى‌ها هستيم. همچنين نمى‌توان ده‌ها نمونه آزمايشگاهى يك فناورى را ايجاد و سپس از بين آن ها نمونه صنعتى انتخاب كرد، زيرا اين بخش از محدوديت در منابع مالى برخوردار است و از سويى ديگر توليد هر فناورى هزينه‌بر و ريسك‌پذير است؛ بنابراين نيازمند نظام ملى نوآورى علم و فناورى هستيم.

سلطانخواه در ادامه به اجراى طرح‌هاى كلان ملى در اين راستا اشاره كرد و افزود: اين طرح‌ها الگوى جديدى را از روند تحقيق و پژوهش ارائه كرده‌اند.