مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه‌اندازى بزرگترين شركت سرمايه‌گذارى خطر‌پذير/تغيير اساسنامه شركت‌هاى دانش‌بنيان

New Page 1

رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با تاكيد بر لزوم انجام طرح‌هاى پژوهشى كاربردى براى رفع مشكلات موجود كشور از ايجاد تغييراتى در نوع حمايت‌ صندوق از پژوهشگران و فناوران با اولويت‌هايى كه به زودى اعلام مى‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمدرضا پورابراهيمى، روز يكشنبه در نشستى خبرى با تشريح برنامه‌هاى جارى و آتى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، مجموع طرح‌هاى پژوهشى انجام يافته با حمايت صندوق را نزديك به 225 طرح برشمرد و افزود: همچنين 580 طرح نيز با حمايت‌ صندوق در حال اجراست.

وى با بيان اين كه مجريان و ناظران طرح‌هاى پژوهشى از استادان برجسته كشور هستند اضافه كرد: صندوق حمايت از پژوهشگران از مجموع ظرفيت‌هاى علمى دانشگاه‌ها در رشته‌هاى مختلف براى انجام طرح‌هاى پژوهشى استفاده مى‌كند و در حال حاضر نيز بالغ بر 800 عضو هيات علمى دانشگاه‌ با اين صندوق در ارتباط هستند كه به زودى در نشستى از ناظران و داوران طرح‌هاى پژوهشى برتر صندوق، تقدير خواهد شد.

به گفته‌ پورابراهيمى، كميته‌هاى تخصصى بررسى طرح‌هاى پژوهشى صندوق شامل كميته‌مهندسى، علوم انسانى، علوم زيستى، كشاورزى، علوم پزشكى و ميان گروهى است كه به زودى نيز در اين كميته‌ها نيز تغيير ساختارى ايجاد مى‌شود.

رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با اشاره به تغيير نگاه در حمايت از طرح‌هاى پژوهشى گفت: در حال حاضر، صرف چاپ مقاله ISI براى حمايت از طرح‌هاى پژوهشى كافى نبوده و فعاليت‌هاى پژوهشى بايد كاربردى و ناظر بر حل مشكلات باشند. به همين منظور، اولويت‌هاى تعيين شده براى حمايت از طرح‌هاى پژوهشى كاربردى به زودى اعلام خواهد شد.

پورابراهيمى در اين زمينه تاكيد كرد كه خروجى طرح‌هاى پژوهشى، بايد كمك به افزايش توليد ناخالص ملى در راستاى هدف برنامه توسعه باشد و حمايت‌هاى صندوق بر اين موضوع هدف‌گذارى شده است.

رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور درادامه به محور دوم فعاليت‌هاى صندوق در تجارى‌سازى طرح‌هاى پژوهشى اشاره كرد و گفت: اين بخش شامل تجارى‌سازى طر‌ح‌هاى پژوهشى صندوق و تجارى‌سازى طرح‌هاى پژوهشى خارج از صندوق است.

به گفته‌ پورابراهيمى از ابتداى سال جارى آيين‌نامه‌ تجارى سازى صندوق نيز با رويكرد كمك به توسعه اقتصادى كشور اصلاح شده است.

وى با اشاره به وجود شركت‌هاى سرمايه‌گذار خطرپذير در كشورهاى پيشرفته گفت: معمولا در اين كشورها نرخ بازده شركت‌هاى مخاطره‌پذير دو برابر متوسط نرخ بازده بورس آن كشورهاست.

رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور گفت: با توجه به اهميت اين موضوع، براى اولين بار در كشور مجوز تاسيس بزرگترين شركت سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير از هيات امناى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور در اسفند ماه سال گذشته اخذ و مقدمات تاسيس آن فراهم شده و نيمه دوم خرداد ماه سال جارى رسما اين شركت فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

وى با اشاره به عزم دولت براى راه‌اندازى صندوق ملى و نوآورى شكوفايى با سرمايه‌اى بالغ بر سه هزار ميليارد تومان، تاسيس اين صندوق را تحولى بزرگ در توسعه‌ علم و فناورى كشور و تاسيس شركت سرمايه‌گذارى مخاطره‌پذير را نيز مقدمه‌اى براى راه‌اندازى اين صندوق توصيف كرد.

به گزارش ايسنا، پورابرهيمى در ادامه تشريح برنامه‌هاى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، تغيير اساسنامه‌ تشكيل شركت‌هاى دانش بنيان مورد حمايت صندوق با رويكرد عرضه و تقاضاى علمى را يكى ديگر از برنامه‌هاى آتى دانست و خاطرنشان كرد: در اين راستا جلساتى با رييس سازمان بورس اوراق بهادار كشور، جهت تدوين اساسنامه‌ شركت‌هاى دانش بنيان برگزار شده و درصدديم كه تا پايان امسال، پنج شركت دانش‌بنيان موفق كشور را در فرابورس كشور عرضه كنيم.

وى با بيان اين كه بخش سوم فعاليت‌هاى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، حمايت از ثبت اختراعات داخلى و بين‌المللى است،‌ گفت: ثبت اختراعات در دنيا ارزش اقتصادى دارد و در حال حاضر ثبت اختراعات در جهان به دو صورت اعلامى و ثبت علمى انجام مى‌شود كه متاسفانه در ايران ثبت اختراعات همچنان به صورت اعلامى است؛ بنابراين رويكرد جديد صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور حمايت از اختراعات ثبت‌شده‌اى خواهد بود كه بتواند تاييديه علمى سازمان‌هاى مختلف كشور را دريافت كنند.

وى در همين زمينه با يادآورى وجود شبكه‌ ايده يا به طور كلى بورس ايده در كشورهاى پيشرفته صنعتى تاكيد كرد كه به دنبال ايجاد بورس ايده در بازار سرمايه كشور هستيم.

به گفته پورابراهيمى، در حال حاضر، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور، 50 درصد هزينه ثبت اختراعات بين‌المللى را پرداخت مى‌كند.

وى خاطرنشان كرد: طى دو سال گذشته تقاضاى 244 ثبت اختراع بين‌المللى به صندوق ارائه شده است كه از اين بين، 124 اختراع در دست بررسى است، 53 اختراع از دستور كار خارج شده و با 59 اختراع نيز قرارداد امضا شده است. البته تا كنون هشت ثبت اختراع بين‌المللى نيز با حمايتهاى صندوق صورت گرفته است.

پورابراهيمى، با بيان اين كه در سال گذشته تنها 12 هزار اختراع در كشور ثبت شده است، اين آمار را نسبت به كشورهاى توسعه يافته بسيار ناچيز دانست و گفت: كشورى مانند كره جنوبى سالانه 200 هزار ثبت اختراع دارد.

وى با اشاره به وجود مشكلاتى در حوزه تجارى‌سازى محصولات فناورانه در كشور، تصريح كرد: افرادى متولى تجارى‌سازى اين محصولات در كشور هستند كه اغلب تخصص يا تجربه اقتصادى و مالى نداشته و تنها تخصص فنى داشته‌اند.

رييس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با بيان اين كه اعطاى كرسى‌هاى پژوهشى به اساتيد برجسته و صاحب سبك بخش چهارم فعاليتهاى صندوق را تشكيل مى‌دهد، گفت: طى سال‌هاى اخير صندوق نگاه جديدى به اين بخش از حمايت‌ها داشته است.

وى گفت: تاكنون به 25 تن از استادان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتى كشور به دليل انجام فعاليت‌هاى پژوهشى مؤثر در حوزه اقتصادى، كرسى پژوهشى اعطا شده است كه اين استادان در دانشگاه‌هاى كشور فعال بوده، پژوهش‌هاى تاثيرگذار داشته و در حوزه‌ تخصصى خود داراى سبك خاصى هستند.

به گفته پورابراهيمى، بودجه صندوق در سال جارى به 10 ميليارد تومان رسيده است.