مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص 200 ميليارد ريال اعتبار تجارى‌سازى به 50 طرح نيمه كلان

سرپرست اداره‌كل تجارى‌سازى و ارتباط دانش و صنعت معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى گفت: تاكنون 60 كانون هماهنگى دانش و صنعت در كشور تصويب شده كه اعتبارات خوبى را دريافت كرده‌اند.

به گزارش ايسنا، مهندس قاسمى در ديدار با استاندار خراسان شمالى اظهار كرد: 200 ميليارد ريال اعتبار طى سال جارى جهت تجارى سازى طرح‌هاى نيمه كلان به 50 طرح اختصاص يافته است. وى افزود: بايد مديران خراسان شمالى تلاش كنند كه كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت را در سطح استان براى جذب اعتبارات فعال كنند.

استاندار خراسان شمالى نيز با بيان اين‌كه محققان استان از استعدادهاى درخشان و ظرفيت‌هاى بالايى برخوردارند، گفت: استان توان رقابت با دانشگاه‌هاى بزرگ كشور را ندارد، اما داراى ظرفيت‌هاى خوبى است.

ابوطالب شفقت افزود: شرايط محيطى و انگيزه در مراكز تحقيقاتى استان وجود دارد، اما بايد برنامه‌ريزى كنيم تا با استفاده از اعتبارات اين بخش، به حق خود برسيم. وى با انتقاد از نحوه توزيع اعتبارات بخش تحقيقات كشور اظهار كرد: تاكنون به نسبت ظرفيت‌هاى استان، اعتبار دريافت نكرده‌ايم و استان به علت توزيع ناعادلانه اعتبارات مشكلات زيادى دارد.

شفقت در ادامه افزود: مديران تحقيقاتى بايد مسير جذب بودجه تحقيقات را شناسايى كنند تا سهم استان در حد ظرفيت‌ها جذب شود.