مرکز رشد شريف صفحه نخست

هفتمين جشنواره ملى فن‌آ‌فرينى شيخ بهايى با معرفى برترين‌ها پايان يافت

New Page 1

هفتمين جشنواره ملى فن‌آفرينى شيخ بهايى عصر شنبه طى مراسمى با حضور معاون اول رييس‌جمهور، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم، تحقيقات و فناورى و جمع ديگرى از مسوولان علمى و اجرايى استان اصفهان با تقدير از فن‌آفرينان، طراحان كسب و كار و سرمايه‌گذاران كارآفرينان برتر در مهمانسراى عباسى به كار خود پايان داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ دكتر سروش عليمرادى، دبير جشنواره طى سخنانى در اين مراسم اظهار كرد: اين جشنواره در بخش‌هاى فن‌آفرينان نوپا، در حال رشد و رشد يافته، طراحان كسب و كار و سرمايه‌گذاران كار آفرين برگزار شد. در عرصه طراحان كسب و كار 253 طرح نوآورانه و فن‌آفرينانه به دبيرخانه جشنواره ارسال شد كه طى سه مرحله داورى 16 طرح به مرحله نهايى داورى راه يافته و 8 طرح از اين ميان به عنوان طرح‌هاى برتر انتخاب شدند.

وى با تقدير از 120 داور تخصصى و كارشناس فناورى اين جشنواره افزود: در عرصه فن‌آفرينان رقابت بسيار نزديك و محتوا در بعد فناورى و تجارى بسيار بالا بود كه نهايتا پس از اتمام مراحل داورى 9 طرح برگزيده در گروه‌هاى فن‌آفرينان نوپا، در حال رشد و رشد يافته انتخاب شد.

عليمرادى با اظهار تاسف از حضور كمرنگ شركت‌كنندگان در بخش سرمايه‌گذاران كارآفرين تصريح كرد: به دليل ضعف فرهنگ سرمايه‌گذارى بر روى ايده‌ها در بخش سرمايه‌گذاران كارآفرين شاهد حضور كم رنگى بوديم كه اميدواريم از مسيرى كه اين جشنواره طى كرده در آينده شاهد رشد سرمايه‌گذارى افراد حقوقى و حقيقى باشيم.

به گزارش ايسنا، در بخش فن آفرينان نوپا، شركت توسعه و تجهيز كارما ، با طراحى و توليد دستگاه آنتى بيوگراف حائز رتبه اول و تنديس زرين جشنواره‌، شركت نانو بسپار آيتك با توليد ظروف ويژه ممانعت از ورود اكسيژن و آب براى جلوگيرى از فساد مواد غذايى موفق به كسب رتبه دوم و لوح زرين جشنواره و شركت توسعه فناوران آرتمن با تدوين سامانه دستكش ثبت حركت، رتبه سوم و لوح زرين جشنواره اين بخش را كسب كردند، همچنين در اين بخش به نفرات اول تا سوم به ترتيب 250، 150 و يكصد ميليون ريال پژوهانه و 1500، يكهزار و 750 ميليون ريال تسهيلات وام قرض‌الحسنه توسط بنياد ملى نخبگان اعطا شد.

در بخش فن‌آفرينان در حال رشد هيچ يك از شركت‌ها موفق به كسب رتبه اول نشدند. همچنين شركت فناورى نانو ساختار آسيا با طراحى و ساخت دستگاه‌هاى هوشمند توليد كننده انواع نانو الياف پليمرى وسراميكى حائز رتبه دوم و لوح زرين جشنواره و شركت هاى آيدانماى نقش جهان و پارسيان پويا پليمر به ترتيب با توليد افشانه زعفران و غشاء الياف توخالى پليمرى مشتركا موفق به كسب رتبه سوم و لوح زرين جشنواره شدند، در اين گروه نيز به تيم‌هاى دوم و سوم به ترتيب 150 و يكصد ميليون ريال پژوهانه و يكهزار و 750 ميليون ريال تسهيلات وام قرض‌الحسنه توسط بنياد ملى نخبگان اعطا شد.

شركت كشت و صنعت فرمان نيز با توليد داروهاى گياهى موفق به كسب رتبه اول و تنديس زرين جشنواره، شركت تركيبات گاز الوند با تركيب گازهاى صنعتى، توليد يخ خشك و گازهاى تك پايه حائز رتبه دوم و لوح زرين جشنواره و شركت‌ فنى مهندسى نورآفرين ايده با توليد قطعات و سيستمهاى مبتنى بر مدولاسيون فاز در فيبر نورى رتبه سوم و لوح زرين جشنواره را در گروه فن‌آفرينان رشد يافته به ترتيب موفق به كسب 250؛ 150، و يكصد ميليون ريال پژوهانه و 1500، هزار و 750 ميليون ريال تسهيلات وام قرض‌الحسنه توسط بنياد ملى نخبگان شدند.

همچنين زهرا مزروعى سبدانى با توليد كالاى پلى استرى فوق آبگريز و جواد سخدرى با تجارى سازى دانش توليد اسپاون قارچ خوراكى دكمه‌اى سفيد موفق به كسب تنديس زرين جشنواره، 15 عدد سبكه بهار آزادى توسط بانك صادرات، 30 ميليون ريال توسط شهرك علمى تحقيقاتى اصفهان و 20 ميليون ريال توسط شهردارى اصفهان، فاطمه دوامى با توليد صنعتى فرم جديد داروى (t-pa) با ويژگى‌هاى فاماكو ديناميك ومحمد حسن‌زاده محله با طراحى اولين حسگرزيستى دو منظوره موفق به كسب لوح زرين جشنواره، 10 عدد سكه بهار آ‌زادى توسط بانك صادرات، 20 ميليون ريال توسط شهرك علمى تحقياقتى اصفهان و 20 ميليون ريال توسط شهردارى اصفهان؛ مهدى صفارى با طراحى و ساخت سلول فلوتاسيون تمام اتوماتيك و سيد جواد صالح‌زاده با طراحى سامانه مديريت راهبردى حائز لوح زرين جشنواره، 10 عدد سكه بهار آزادى توسط بانك صادرات و 20 ميليون ريال توسط شهردارى اصفهان و همچنين مهدى قيافه داوودى با توليد بهبود دهنده مواد غذايى و نصرالدين خان سفيد با توليد (pe wax)، لوح زرين جشنواره، 10 عدد سكه بهار آزادى توسط بانك صادرات و 15 ميليون ريال توسط شهردارى اصفهان را به عنوان برگزيدگان هفتمين جشنواره فن‌آفرينى شيخ بهايى در بخش طراحان كسب و كار دريافت كردند.

گفتنى است، صندوق مالى توسعه تكنولوژى ايران تنها برگزيده بخش سرمايه‌گذاران كارآفرين بود كه موفق به دريافت لوح زرين جشنواره و 10 عدد سكه بهار آزادى توسط بانك صادرات شد